Trivselslinjen

Velkommen på Trivselslinjen - For folk i forandring

18- eller 19-ugers ophold

2018

18. februar - 30. juni
12. august - 22. december

12- eller 13-ugers ophold

2018

18. februar - 19. maj
1. april - 30. juni
12. august - 10. november
23. september - 22. december

6- eller 7-ugers ophold

2018

18. februar -31. marts
1. april - 19. maj
20. maj - 30. juni
12. august - 22. september
23. september - 10. november
11. november - 22. december

Trivselslinjen

Velkommen. Trivselslinjen på Skærgården henvender sig til dig, som står i en overgangsfase i livet og har brug for tid og rum til personlig udvikling, læring og vækst.

Måske er du netop blevet arbejdsløs, efterlønner eller pensionist; måske er du blevet enlig eller skilt; måske er ungerne fløjet fra reden - eller måske har du bare brug for tid til at overveje, hvad der er vigtigt i dit liv, og hvilken retning det skal tage? I så fald er Trivselslinjen måske noget for dig.

Bæredygtig personlig udvikling og vækst
På Trivselslinjen arbejder vi med bæredygtig personlig udvikling og vækst, og vi bestræber os på at møde dig der, hvor du er. Vi interesserer os for, hvordan vi kan skabe sundhed og trivsel for os selv, for vores nærmeste og for den verden, vi er en del af.

triv

Undervisningen

I en del af undervisningen arbejder vi med forskellige teorier og modeller som kombineres med øvelser, refleksion og fælles dialog. Anden undervisning har mere fokus på kunstneriske oplevelser og kreative aktiviteter samt sang, motion og bevægelse. Endelig vil du komme til at arbejde med simple former for nærværstræning og meditation. Du kan læse mere om fagene her.

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være elev på Skærgården. Alle voksne er velkomne. Dog skal du være i stand til at tage fuldt vare på dig selv. Det betyder bl.a., at du skal rådføre dig med din læge før tilmelding, hvis du skulle lide af sygdom af betydning for dit ophold. Er du i tvivl om, hvorvidt du er klar til et højskoleophold, er du meget velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.

Kontaktlærer

Som elev på Skærgården får du tildelt en kontaktlærer, som fungerer som mentor og sparringspartner i løbet af dit højskoleophold.

Varighed og finansering

Vi anbefaler, at dit ophold på Skærgårdens Trivselslinje er af minimum 12 ugers varighed, men der er også mulighed for at vælge et 6-ugers-forløb. Læs mere om opholdets forløb og rytme her.

Det sker ofte, at vore elever vælger at forlænge deres ophold ud over den først aftalte periode. Men beslut dig hurtigt - vi har ofte kun få eller ingen ledige pladser.

Mange betaler selv deres ophold, mens andre får det bevilliget gennem jobcentre eller kommuner. Kontakt evt. din sagsbehandler for at høre mere om mulighederne.

Lys på søen

Trivselslinjen - en del af helheden

En stor del af undervisningen på Trivselslinjen foregår sammen med elever fra højskolens anden linjen, Livsstilslinjen, og i både undervisning og fritiden vil du møde mennesker, som står overfor forskellige udfordringer i livet. På den måde er der masser af mulighed for socialt samvær og spændende læring både internt på linjen og på tværs af linjerne.

Indkvartering - eget værelse med bad og toilet

Som elev bliver du indkvarteret i et af vores fire elevhuse, hvor du får dit eget værelse med bad og toilet. I hvert af husene er der bl.a. et fælles køkken, vaskerum og opholdsstue. Derudover har vi en lang række fine faciliteter, som dækker dine dagligdags behov.

Omgivelser og faciliteter

Højskolen ligger direkte ud til en smuk badesø, og vi har direkte adgang til store arealer skov og naturområder og dermed masser af muligheder for at bruge naturen til rekreation af både krop og sind.  Som elev har du som udgangspunkt eget værelse med bad og toilet.

familie-hjskolen-61

Trivselslinjen - Sundhed og Balance

Tilmeld dig til Trivselslinjen her

Fagene på Trivselslinjen

Eksempler på fag

Undervisningen er naturligvis en central del af hverdagen på Skærgården. Her har du mulighed for at opnå større viden og indsigt og samtidigt øge dine færdigheder på mange forskellige planer.

I undervisningen såvel som i det daglige liv på højskolen vil du møde andre, som - måske ligesom du selv - står overfor udfordringer i livet. Den fælles dialog og erfaringsudveksling giver mange en fornemmelse af ikke at stå alene i arbejdet med at skabe positive forandringer.

Personlig udvikling, fællesskab og trivsel
En række fag har fokus på den personlige udvikling, forandring og trivsel. Her vil du bl.a. kunne få indsigt i forskellige psykologiske teorier, få en større forståelse af dig selv og andre og lære, hvordan du kan skabe positive forandringer i dit liv, fx. ved at bryde med uhensigtsmæssige vaner. En del af undervisningen handler også om fællesskabet og om filosofiske og eksistentielle spørgsmål.

Idrætsfag
Uanset om du har behov for at tabe dig eller ej, har du mulighed for at vælge mellem en række idræts- og bevægelsesfag. Undersøgelser viser nemlig, at vores individuelle sundhed og trivsel i høj grad afhænger af, om vi er fysisk aktive. I idræts- og bevægelsesundervisningen får du mulighed for at vælge motionsformer og aktivitetsniveauer, som passer dig og din fysiske form. At finde bevægelses-friheden og glæden er centralt for idrætsundervisningen på Skærgården.

Kost og sundhed
En øget bevidsthed og viden omkring kost kan være stærkt medvirkende til øget trivsel og er samtidigt et vigtigt redskab i forbindelse med vægtregulering, hvad enten det drejer sig om vægttab eller om at komme sig. Samtidig er kosten også en vigtig energikilde til både de mentale og fysiske aktiviteter. Vi har derfor forskellige fag, der handler om kost og ernæring, både i praksis og i samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Vi underviser i ernæringsrigtig madlavning og i den gode smagsoplevelse, som bl.a. handler om at lave forskellige produkter fra bunden.

Kreative fag
Højskolen tilbyder også undervisning i kreative værksteds-fag, hvor du får mulighed for at udfolde dine evner under kyndig vejledning fra højskolelærerne. Men der er også mulighed for at arbejde mere selvstændigt med forskellige udtryksformer og materialer.

elever-aeldre

Morgensamling

Morgensamlingen er vores fælles start på dagen og foregår normalt i foredragssalen. Vi begynder med en sang eller tre, får fælles informationer og tager derudover bl.a. dagsaktuelle emner op, hvad enten de vedrører livet på højskolen eller i det omgivende samfund. Den enkelte morgensamlings indhold præges i høj grad af den enkelte undervisers kompetencer

Morgensamlingen afsluttes med en fysisk aktivitet, så vi får kroppen i gang. Måske går vi en tur, måske leger vi en leg, måske hopper vi i søen eller sejler i kanoerne, måske tager vi en sneboldkamp - mulighederne er mange.

 

Undervisere: Vibeke Lundbo, Almind Spelling-Sørensen & Michael Møller Andersen

Liv og Læring

Liv og Læring er et helhedsorienteret fag, som handler om at blive lidt klogere på os selv og på hinanden. Vi vil hen over foråret komme ind på mange forskellige tanker og teorier, som kan hjælpe os med at sætte ord på, hvem vi er, hvordan vi lærer, og hvordan vi udfolder os i verden på en bæredygtig måde.

Undervisningen er en kombination af teoretiske oplæg, dialog på holdet, refleksioner i grupper samt individuelle øvelser. Her er der plads til at reflektere, diskutere og filosofere over nogle af de store spørgsmål - men altid med udgangspunkt i det almindelige liv.

Underviser: Michael Møller Andersen

Litteratur:


 

Coaching og kunsten at leve, Ole Vadum Dahl, Borgen 2006

 

7 gode vaner – personligt lederskab og livskraft, Stephen R. Covey, Schultz, 2006

 

Kaizen – et lille skridt kan ændre dit liv, Robert Maurer, Borgen, 2006

 

Født vinder – transaktionsanalyse med gestalteksperimenter, Muriel James & Dorothy Jongeward, Borgen, 2001

 

Følelsernes Intelligens, Daniel Goleman, Borgen, 1997

 

Kast lys over skyggen, Debbie Ford, Borgens Bogklub, 2001

 

Coaching, Sofia Manning, Aschehou, 2004

 

Den analytiske psykologis grundlag og praksis, C. G. Jung, Gyldendal, 1993

 

Udviklingspsykologiske teorier, Espen Jerlang (red.), Socialpædagogiks Bibliotek

 

At give og tage imod kritik, Guro Øiestad, Dansk Psykologisk Forlag, 2007

 

Slået af indsigt, Jill Bolte Taylor, Borgen, 2009 - se www.ted.com

 

Skæld ud på Gud, Preben Kok, Informations forlag, 2008

 

101 ting jeg gerne ville have vidst da jeg blev gift, Linda og Charlie Bloom, Borgen, 2004

 

Kunsten at elske, Erich Fromm, Gyldendal, 2002

 

En mor bliver til, Daniel N. Stern, Hans Reitzels Forlag, 2001

 

Følelsernes Alkymi, Tara Bennett-Goleman, Borgnes Bogklub, 2002

 

Sjælens fem Rytmer, Gabrielle Roth, Aschenoug, 2003

 

Gud har en drøm, Desmon Tutu, Aschehoug, 2004

 

Den tredje tilstand - religionspsykologi, Lars Bo Bojesen, Gyldendal, 1996

 

Munken og Filosoffen - Buddhismen i dag, Jean Francois Revel & Matthieu Richard

 

Det gode liv – indføring i livsfilosofi, Mogens Pahuus, Gyldendal, 1998

 

At stå i det åbne- dannelse gennem filosofisk undren og nærvær, Finn Thorbjørn Hansen, Hans Reitzels Forlag, 2008

 
Jagten på det perfekte liv, Tal Ben-Shahar, Dansk Psykologisk Forlag, 2010
 

At lykkes, Martin Seligman, Forlaget Mindspace, 2011
Selvets Verden, Jan Brødslev, Gyldendals Akademiske, 2008
 
Links
 
 


 
 
 

Yderligere Links og Litteratur:


Om FLOW-teorien

Flow og engagement i hverdagen, Mihaly Csikszentmihalyi, Dansk Psykologisk Forlag, 2005

 

Selvets udvikling, Mihaly Csikszentmihalyi, Dansk Psykologisk Forlag, 2008

 

Flow og fordybelse, Frans Ørsted Andersen, Hans Reitzel, 2006

 

Blivklog.dk - Læs meget mere om Flow herSe kort film om Mange intelligenser fra UniverseResearchLab

Om Jungs typologier og MBTI-test

Forståelse fremmer samtalen, Preben Grønkjær, Gyldendal, 2004


 

Om Signaturstyrker - Positiv psykologi

Authentic Happiness, Nicholas Nreadly Publishing, 2003

At lykkes, Martin Seligman, Mindspace 2011

Vejledning

Vejledning er obligatorisk for mentorelever. Her vil du få mulighed for at blive klogere på dine muligheder i forhold til uddannelse og arbejde. Derudover bruger vi også tid på, at blive opmærksomme på hinanden.

Underviser: Connie Maul

Boldspil

Denne idrætstime starter typiske med en gang let grundgymnastik, hvor vi kommer muskelgrupperne igennem og får varme i kroppen. Vi tager også en gang styrkeøvelser inden vi kaster os over diverse boldspil, som f.eks. fodbold, hockey, fresbee/ultimate, høvdingebold, volleyball, basketball mv.

Målet med timerne er at forbedre vores fysiske færdigheder og få en masse leg, glæde og bevægelse i kroppen. Man behøver ikke være den store gymnast eller boldspiller for at kunne være med.

Underviser: Michael Møller Andersen

Mindfulness

Denne time er et tilbud til de elever, som ønsker at arbejde med nærvær, selvfordybelse og afslapning. Nærvær betyder bl.a. at du har udvidet opmærksomhed på dig selv og er til stede i nuet. Undervisningen vil bestå af korte oplæg og herefter træning af forskellige mindfulness teknikker. Det kan være meditationer, afspændings- og åndedrætsøvelser.

Faget egner sig særligt til dig, hvis du jævnligt har behov for at trække dig lidt tilbage fra det store fællesskab og få etableret ro i krop og sjæl. Til dette formål vil faget give dig redskaber til at få ro på tankerne, til at mærke kroppen og til at lade op.

Underviser: Marie Dalgaard

Yoga

Undervisningen er inspireret af en yogaform hvor der anvendes hjælpemidler. Det betyder, at vi kombinerer effektiv fysisk træning med mentalt fokus, så du bliver stimuleret både fysisk, mentalt og emotionelt. Gradvist vil du opleve at din styrke, din udholdenhed og din smidighed forstærkes.
 
Derudover lægger vi afgørende vægt på præcisionen i stillingerne og evnen til at fastholde opmærksomheden. Undervisningen er niveaudelt. På den måde bliver du hele tiden udfordret uden at komme galt af sted med øvelser, som din krop ikke er parat til.
 
Samtidig lærer du, hvordan du med korrekt teknik konstant kan udvikle din praksis og forståelse af de finere aspekter af stillingerne. Derfor opleves yoga som et dynamisk og vitalt system med en dyb positiv indvirkning på dit humør og velbefindende.
 

Underviser: Connie Maul

Trivsel 1 - Viden og værktøj

TRIVSEL handler om at blive klogere på, hvad det vil sige at trives. Hvad skal der til, og hvordan kan vi tage aktivit hånd om at skabe trivsel for os selv - og for andre.

I Trivsel 1 gennemgår vi udvalgte teorier, modeller og værktøjer fra psykologien og fra lærings- og udviklings-teorien. Det giver os forhåbentligt større indsigt i og forståelse for os selv og andre, og målet er at du bliver (endnu bedre) i stand til at skabe trivsel i dagligdagen.

Faget forløber over 5 moduler med følgende overskrifter:

 

 • Lykke vs. trivsel
 • Sundhed og Helbred
 • Udvikling og læring
 • Det der virker
 • Flow og fordybelse

Undervisningen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og enkle øvelser og opgaver.

Trivsel 1 er obligatorisk for nye elever - og rutinerede må også gerne være med (igen).

Underviser: Michael Møller Andersen

Trivsel 2 - Praksis og Perspektiv

I TRIVSEL 2 bygger vi bl.a. videre på emner fra fagene Liv & Læring og Trivsel 1. Gennem praktiske øvelser og dialog arbejder vi mere konkret med, hvordan vi kan øge vores trivsel i hverdagslivet. Her er der plads til at sætte ord på livet - og måske handling bag ordene. Også her lærer vi af hinandens erfaringer og af den ekspertviden, som findes på området.

Det centrale spørgsmål i undervisningen er, hvordan vi kan forstå vores liv og trivsel, og hvad vi selv kan gøre for at skabe bedre trivsel for os selv og for andre?

Underviser: Michael Møller Andersen

Se link-samling under faget Liv og Læring

Livsudfoldelse

Faget er for dig der er klar på at sætte ekstra krydderi på sit højskoleophold.
 
Udfolder du dit liv fuldt og godt? Hvornår er du i gang med noget der bare giver mening? Hvad er det bedste du ved?
Det skal vi finde ud af sammen bl.a. ved hjælp af mindmaps og ”fællespønsning”. Vi skal se gode film og på tur ud af huset.
 
Der er mulighed for selv at komme på banen og få indflydelse på timernes indhold. Alt dette skal munde ud i små og store aktiviteter, oplæg og oplevelser som vi deler med hinanden.
 
Ihhh det lyder spændende lad os komme i gang!

Underviser: Britt Lyngsø

Soft

SOFT er et lavintens fag, hvor træning og bevægelse foregår på en skånsom og blid måde suppleret med nødvendige forklaringer om hvordan og hvorfor. Man kan dog stadig ”risikere” at få sved på panden, men det er fordi hele kroppen arbejdes igennem. Træningen skal opleves som behagelig både undervejs og efterfølgende.

SOFT kan indeholde stolegymnastik, træning med elastikker, træning på de store bolde, cirkeltræning med mindre redskaber, leg og meget andet. Noget af træningen vil foregå på gulvet, men hvis man ikke kan komme ned/op fra gulvet findes der alternativer.

SOFT er tilpasset og tilsigtet de elever, hvor kroppen kan volde problemer på den ene eller anden måde. Det kan være man lider af KOL, fibromyalgi, hjerteproblemer etc. Det kan være, at høj vægt eller alder sætter sine naturlige begrænsninger for større fysiske udfoldelser. Endelig er SOFT en mulighed for at starte roligt ud på et højskoleophold fyldt med motion.

Underviser: Anne Lund Rasmussen

Maleri

De fleste af os har tegnet og malet som børn - nogen stoppede, da de fik andre interesser, mens andre har holdt fast i at skabe billeder. Om du hører til de første eller de sidste betyder ikke noget her. Alle kan være med! Som udgangspunkt kan du forvente at male ET færdigt maleri i løbet af 6 uger. Der undervises i farveblanding, materialelære og maleteknik.

Underviser: Bonnie Vestervig

Kost og sundhed

Faget indeholder følgende emner:

- Mængder, kostsammensætning og kostplan.  Vi arbejder med fastsættelse af personligt energibehov til valg af kostplan.

- Generel opmærksom på spisevaner via den visuelle model T- tallerkenen eller kostregistrering.

- Blodsukkerets betydning for mæthed og vigtigheden af at holde et stabilt blodsukkerniveau.

- Vi sætter fokus på valg af fødevarer, tilberedningsmetoder og næringsstofsanbefalinger.

- En lille praktisk indkøbsguide udleveres og forklares, og vi sætter lup på varedeklarationer.

- Lightprodukter – hvad forstås ved light? Hvad er fup, og hvad er fakta?

- Søvn og stress påvirkning på blodsukker og vægt.

- Fysisk aktivitets betydning for vægttab

- Næringskendskab – hvorfor er der fokus på kulhydrater og stivelse? Hvorfor snakkes der så meget om proteiner ved kostomlægning? Eller hvordan påvirker fibre vores fordøjelse og mellemmåltider den søde tand om aftenen? Få indsigt i fordele og ulemper ved dine valg ud fra tanken om ”tilbud frem for forbud”.

Underviser: Klaus Olsen

Madværkstedet

Her er det vi skal være kreative og samtidig få et indblik i, hvordan fødevarer fremstilles. Vi laver pølser, som spegepølser eller vores middagsmedister. Oste af forskellige typer, sennep, kryddersalt, krydder snapse er vi ofte producenter af, og nogle gange har vi forsøgt os med at ”knække koden” til fremstilling af øl.

Vi skal sanke (indsamle) årstidens produkter i området, som vi anvender i produktionen eller konserverer med de forskellige metoder til senere brug.

Så har du en ”madhåndværker” i maven og har lyst til at lære at lave egne produkter i højere grad, så er madværkstedet sikkert noget for dig.

Madværkstedet er i nogen grad sæsonpræget, og nu går vi mod julen og vinteren, hvilket det så vil bære præg af.     

Underviser: Anne Merete Markussen

Mental Sundhed

I dette fag bliver der arbejdet med at træne de mentale muskler og se på, hvad der skal til for at skabe mental sundhed. Vi vil bl.a. komme ind på, hvordan vi taler til os selv og hvilke overbevisninger, vi har om os selv og verden. Vores indre dialog og vores tanker påvirker i høj grad vores balance og trivsel. Vi kommer også til at arbejde med værdier, styrker og projektioner. En del af faget omhandler også at se på vores drømme og ønsker for fremtiden. Så der vil blive tid til at reflektere over, hvordan vi hver især kan støtte os selv i at gå den retning, der giver mening og skaber glæde for den enkelte.

I vil undervejs blive introduceret til forskellige teorier og øvelser, som vi sammen vil reflektere over. Derudover vil der være øvelser, der kan arbejdes med individuelt og i små grupper.

Underviser: Marie Dalgaard

Skærgårdsmad

I praktisk madlavning arbejder vi ud fra det undersøgende, sanselige og det kreative i at lave mad, men hvis du er lidt mere til ”frikadellesløjd” er du også velkommen. Vi taler om, og erfarer hvordan de enkelte produkter spiller sammen, hvilke egenskaber de har, og hvordan man kan ændre en opskrift til en måske mere sund udgave. 

Vi vil lave mad til alle måltider i løbet af dagen, så du bliver præcenteret for hvordan man bager et godt brød, ideer til mellemmåltider, salater til hovedmåltiderne, hvad betyder stegemetoder af kød, eller hvordan laver man en go sovs, eller velsmagende frikadeller. Fusionsmad, men også mormor mad, med vægt på årstidernes råvarer. Altid med udgangspunkt i ernæringsrigtigt og sund mad for alle, og til alle. 

Der er plads til masser af indspark og udfoldelse i vores køkken. 

Vi kan desværre ikke være mere end 12 i køkkenet ad gangen, så der er rotation i valg af faget. (Efter 6-7 uger) 

Underviser: Anne Merete Markussen

Samvirke

Samvirke er det fag, der understøtter, det samvær der gerne skal blomstre mellem vore kursister. Temaer som konfliktløsning, debatkultur, samarbejde og samhørighed kan være temaer, der vil blive sat fokus på.

Arbejdsformen vil være en vekslen mellem klasseundervisning og gruppearbejde.

 

Underviser: Almind Spelling-Sørensen

Krop og træning (teori og praksis)

Faget består af en teoretisk og praktisk time der i allerhøjeste grad hænger sammen.

I den teoretiske del vil der f.eks. være oplæg omkring relevant anatomi, fysiologi, træningslære, motivation og træningsplanlægning. Underviserne har fokus på at emnet straks kan tages i brug og give mening for eleven. I det omfang det er muligt overføres emnet til anden times træning.

Den praktiske time kræver træningstøj, indendørs sko og vand. Timen vil være bygget op som en cirkeltræning med skiftevis muskelstyrkende øvelser på stationer og diverse aktiviteter, hvor pulsen stiger. Pulsdelen foregår oftest i gang, løb og hop, så vi bliver forpustede og mærker hjertet hamre. Der vil dog altid være et alternativ til pulsdelen, hvis man af den ene eller anden årsag ikke kan gå, løbe, hoppe. Det kan f.eks. være siddende øvelser på stor bold og balanceøvelser. Vi lytter til glad musik og har fokus på, at træningen skal være sjov og effektiv, så vi går derfra i godt humør.

Timen har middel til høj intensitet.

Undervisere: Anne Lund Rasmussen

Motivation og vaner

Faget forbereder dig til tiden efter højskolen, og primært rettet på udbygning/fastholdelse af vægttab også efter hjemkomsten.

Temaerne er f.eks.

 • En kort gennemgang af de mange medvirkende årsager til overvægt, herunder hvad den nyeste forskning peger i retning af.
 • Forandringshjulet
 • Hvordan skabes, ændres og fastholdes vaner.
 • Motivation: skabelse og fastholdelse af motivation
 • Forudse risikozoner for tilbagefald og forebyg tilbagefald samt håndtering af tilbagefald
 • Ressourcearbejde
 • Hvem skubber og bremser dit livsstilstog
 • Tips og tricks: praktiske hjælpemidler til fastholdelse af motivationen: internet, apps til smartphones o. lign.
 • Geniale koststrategier

Vurder informationsstrømmen af sundhedsråd, fordele og ulemper ved forskellige kure, herunder slankeoperationer set i forhold til livsstilsændring

 

Underviser: Klaus Olsen

Overvægtens psykologi

Dette er faget, hvor vi arbejder bredt omkring psykologien bag ved overvægt og livet med overvægt samt eventuel modstand mod forandring.

Temaer som

 • Er det en spiseforstyrrelse, eller er det dårlige vaner, og hvornår er det en spiseforstyrrelse.
 • Kan man tale om afhængighed af f.eks. sukker og evt. medafhængige
 • At finde ressourcerne i sig selv (ud fra teorierne i Narrativ psykologi)
 • Stigmaer, hvordan kan du forsøge at gøre op med stigmaer bl.a. med udgangspunkt i Irvin Yaloms ”frk. Fed” (Eksistentiel psykologi)
 • Kognitiv psykologi - sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige reaktioner på oplevelser.
 • Hvordan tackler jeg mine omgivelser i forhold til vægten generelt og i forhold til livsstilsændring.
 • Hvordan kommunikere jeg mine behov, så jeg bliver forstået.

Vi går i dybden med forandringshjulet, ambivalens, livsstilstog etc. med udgangspunkt i øvelser fra bogen ”motivation til forandring”

Underviser: Klaus Olsen

Svømning, fit og velvære i DGI-huset

I DGI-huset i Herning, er der rig mulighed for at få sig rørt både på land og i vand. DGI-huset rummer et stort område med forskellige bassiner og redskaber til træning i vand samt et flot træningscenter med mange maskiner.

OBS: Man får udleveret DGI-billetten på højskolen, men står selv for at komme til/fra DGI-huset i Herning på enten cykel eller i bil!

Træningsrum for begyndere

Denne time er kun for begyndere i et motionsrum og for jer der skal have lidt hjælp til at komme i gang pga. fysiske skavanker.

En stor del af timen vil være selvtræning, hvor I på skift eller i mindre grupper kan få den nødvendige hjælp og vejledning. Ud over træningsredskaber og maskiner vil vi benytte lette håndvægte, måtter, store bolde, elastikker m.m.

Undervejs i træningen vil der være korte men meget relevante teoretiske oplæg.

Medbring gerne vand, et lille håndklæde og din notesbog

 

Underviser: Anne Lund Rasmussen

Dans

Dans er en samværsform, der ikke bare udvikler gode ben og koordineringsevne. Dans giver masser af humør, glæde og så er den med til at udvikle kursisternes evne til at samarbejde

Underviser: Connie Maul

Kreativt Værksted

I faget Kreativt Værksted vil du komme til at arbejde med forskellige materialer og metoder for at kunne frembringe netop dit helt unikke udtryk. Faget bliver suppleret med en fast aften, hvor der også vil være mulighed for at arbejde i det kreative rum.

Underviser: Bonnie Lykke Vestervig

Volley

I Høgild Hallen ca. 3 km fra højskolen har du mulighed for at udfolde dine evner indenfor volley.
Timerne vil indeholde opvarmning for hele kroppen og derpå en mere boldrelateret opvarmning, hvor grundslag/-teknikker bliver indøvet. Der spilles regulær volley men spillet kan også opleves i andre afskygninger.
Der er ingen krav til boldøje og talent - blot en forventning om, at du har lyst til at træne, svede og spille fair bold.
Du skal selv sørge for at komme til/fra Høgild ved at gå, cykle eller køre i bil. Husk indendørs sko og vand.

Underviser: Anne Lund Rasmussen

Eksempel på skema

Hent eksempel på et skema for en 6-ugers periode her til højre.

Vi gør opmærksom på at udvalget af valgfag varierer hen over året. Andre fag er gennemgående.

Et skema består af en række obligatoriske fag og en række valgfag. Desuden tilbyder vi forskellige frivillige aktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne. Når du starter på højskolen, bliver du præsenteret for periodens skema og fagtilbud, hvorefter du sammensætter dit eget skema.

Du skal have min. 21 undervisningstimer om ugen - men du må gerne have flere.

Der er mødepligt til undervisningen.

skema

Download brochure om trivselslinjen

Udviklings- og trivselssamtaler

Som elev får du tildelt en kontaktlærer, som du har en ugentlig samtale med (ca. 15 min pr. uge). Der er tale om en vejledende samtale med en højskolelærer, som har en bred livserfaring og særlig viden på forskellige områder. Her er det dig og din udvikling og trivsel, som er i centrum.

I samarbejde med din kontaktlærer arbejder du bl.a. med at afklare dine mål, hvad enten de handler om personlig udvikling, vægttab, videre uddannelsesforløb, jobmuligheder, miljøskifte eller hvad dine mål nu måtte være.

Vi bestræber os på at møde dig, hvor du er og støtte dig i din proces - men det er dig, som skal lave forandringsarbejdet og tage de små og store skridt i den rigtige retning.

NB. I forbindelse med emneuger er der ikke samtaler.

Erfaringer fra trivselslinjen

Lene

lene_holm_310

Lene - elev på Trivselslinjen

I sensommeren blev der varslet fyringer på min arbejdsplads. Jeg var en af de medarbejdere ”der blev udvalgt” til fyring. Efter 33 år på arbejdspladsen var det noget af et chok at få. Jeg blev selvfølgelig dybt ulykkelig og meget trist. Efter at have sundet mig et par dage blev jeg klar over, at der skulle ske noget for at komme videre. Hvad skulle jeg nu finde på? Min mand og jeg vendte mange ting og til sidst kom han med ideen – ”Du har altid haft lyst til at komme på højskole!” ”Ja,” tænkte jeg: ”hvorfor ikke?”

Efter at have studeret mange muligheder endte jeg med at vælge ”Skærgården”, og det har jeg ikke fortrudt.

Her var de fag og muligheder jeg havde brug for. Motion på det niveau jeg kunne tænke mig, få nye madvaner og sparring til at komme videre efter fyringen.

Det er jo herligt at starte dagen med en times gåtur i den skønne natur omkring højskolen sammen med andre. Efter turen er der morgenmad. Grød, frugt, boller, rugbrød, pålæg og hvad du ellers har lyst til. Maden er fristende og sund. Mellemmåltiderne til den lille sult er her også. Vi får 6 måltider om dagen – skønt!

Vi har timer/undervisning i løbet af dagen. Her er der mulighed for at blive klogere på livet – både ens eget og de andre kursisters. Vi undervises omkring vægt, og de aspekter, der er når man ønsker varigt vægttab – altså en livsstilsændring. Vi har masser af motion og kreativt værksted. Der er altså mange muligheder – det er bare om at gribe dem.

Som elev har jeg lært meget om mig selv. Jeg er blevet glad igen og kan atter se lysere på tilværelsen. Fået nye kostvaner og har også tabt mig XX kg. som bonus.

Hvis du har brug for et skub i den rigtige retning både kostmæssigt og personligt, vil jeg ikke være i tvivl om at tage på højskole – og Skærgården er et godt valg.

Efter 6 uger er jeg nu klar til at komme hjem og gribe de udfordringer, som der kommer fremover. Jeg sover ikke så meget mere, står tidligt op og er frisk, som jeg ikke har været længe. Det er som at ”få livet igen!”

 

Lisbeth

I forbindelse med at Lisbeth skulle afslutte sit 13 ugers ophold på højskolen, sagde hun ja til at fortælle os sin historie, som forhåbentlig kan være til inspiration for andre. Lisbeth hørte om højskolen fra en veninde, der havde været på et langt ophold, men alligevel var hun meget i tvivl, om hun ville være i stand til at være højskoleelev med alt hvad det indebærer af skema og undervisning, forpligtelser, socialt samvær med mange mennesker og meget mere.

Lisbeth fortæller selv
”Jeg er 39 år, førtidspensionist og single.

Jeg har problemer med angst, manglende selvtillid og tillid til andre mennesker, undgåelsesadfærd og ensomhed. Jeg har altid været den meget stille pige og har ikke rigtigt turdet være med til noget. I mange år har jeg følt mig forkert og kasseret, som den de andre ikke gider, og den der ikke kan noget. Jeg har godt kunnet snakke om løst og fast med andre mennesker, men jeg har ikke turdet knytte tættere relationer med nogen. Jeg har haft mange nederlag, og er først flyttet hjemmefra som 32 årig. Selvom jeg har arbejdet meget med mig selv, siden jeg var først i tyverne, har jeg alligevel haft perioder, hvor jeg har været meget tæt på at opgive livet.”

Lisbeth valgte derfor at besøge højskolen, inden hun tog beslutningen. Det var med sommerfugle i maven, men besøget blev et vendepunkt, for snakken og det at se stedet og møde nogle af de andre elever fjernede – ganske uventet – al angst og bekymring for det nye.

Selve opholdet varede tre måneder og blev med Lisbeths egne ord en rigtig god og vigtig oplevelse for hende. Bl.a. var det vigtigt at opleve sig selv som ikke-syg og at indgå i fællesskabet på lige fod med de andre elever, blive accepteret på trods af fortid og sygdom og set på som et helt ”almindeligt” menneske.

Lisbeth fremhæver, at det gode miljø, som skabes af både medarbejdere og elever, og åbenheden på skolen generelt har gjort det rart og nemt at være på højskolen. En vigtig del af højskoleånden er, at der er fokus på det gode, og at det negative bliver vendt til noget positivt. Og så betyder det rigtig meget, at der er elever i alle aldre og af begge køn, samtidig med at der er plads til meget forskellige personligheder.

Lisbeth har været elev på trivselslinjen og har derfor sammensat sit personlige skema med fokus på trivselsfagene. Det har fået mange ting til at falde på plads, så hun kunne begynde at kigge fremad og opbygge troen på fremtiden og ikke mindst tilliden til andre mennesker.

Lisbeth fortæller selv:

”Jeg har turdet gå ud over mine egne grænser, ind i mine følelser og ind i det der er svært for mig, fordi at jeg har vidst, at uanset om det var i undervisningen eller i fritiden, så ville der være én, der kunne hjælpe mig videre – uden at der ville blive set skævt til mig. Jeg har flere gange fået at vide, at jeg bare skulle sige til, hvis jeg havde brug for hjælp. Det har givet mig rigtig meget tryghed og mod til at arbejde med mig selv. Jeg tog fra højskolen med en følelse af større styrke og frihed.”

Lisbeth fremhæver i øvrigt de gode samspil mellem trivselselever og livsstilselever: ”Inden jeg startede tænkte jeg nemlig over, om livsstilseleverne ville fylde for meget i mit ophold. Men det har slet ikke været tilfældet. Tværtimod har vi kunnet lære meget af hinanden, trods vores forskellige problematikker.”

Lars

Lars: 6 uger på Trivselslinjen

Efter en periode med stress og sygemelding var Lars klar over, at han trængte til rekreation og et vigtigt element var at forlade de vante rammer derhjemme, komme ud i naturen og så møde nye mennesker. Som stressramt havde Lars efterhånden mindre og mindre mentalt overskud, og der var samtidig underskud på den sociale konto. En naturlig følge af stress. Det skulle der vendes om på, og i samarbejde med Jobcentret valgte Lars et 6-ugers selvvalgt kursus på Skærgårdens trivselslinje.

Han fortæller om forløbet:

Da jeg ankom til højskolen var jeg i en situation, hvor ”harddisken” virkelig var fyldt op, og jeg magtede ikke selv at rydde op i det mentale lager. Men dét har de forstand på på højskolen. Lige fra de første samtaler og undervisningstimer, blev jeg udfordret til at træde et skridt tilbage og se både mig selv og mine omgivelser på en ny måde. I stress-situationer bliver man nemt låst fast i gamle mønstre, men her fandt jeg ud af at spørge mig selv: Hvad kan jeg ellers gøre i denne eller hin situation?

Morgensangen var helsebringende, og når vi blev sendt ud på en walk-and-talk var det som at blive inviteret ind i noget helt specielt. Vi fik nogle meget meningsfulde spørgsmål at arbejde med, og også dét at høre andres historier, gav mig nye indsigter. Det var som at komme i boldkontakt med sit indre menneske.

Jeg mærkede tydeligt forskellen, da jeg undervejs blev ringet op hjemmefra: min trailer havde været udsat for hærværk. Hvor jeg før ville have reageret med ukonstruktiv vrede og frustration, formåede jeg at tænke: OK. Kan jeg gøre noget ved det, og hvis nej, hvad gør jeg så? Normalt ville jeg være kommet til at hænge fast i frustrationen, men her kom jeg videre uden en masse negativ energi.

Hjemme igen og hvad så?

På den måde har jeg fået en masse værdifulde indsigter, som jeg arbejder videre med herhjemme. Ikke mindst har Pia, som underviser i Billedmagi, fået mig til at få øje på et talent, jeg måske har for at arbejde med linoleumssnit. Og det betyder virkelig noget for mig. Da jeg kom hjem, havde jeg modet til at opsøge en kunstner i mit lokalområde og vise hende mit arbejde. Og hun har bedt mig om at komme igen, når jeg har nye materialer, så hun kan hjælpe mig videre i processen. Pia ramte den kunstneriske nerve, som jeg ikke vidste fandtes i mit liv. Så nu har jeg en niche, hvor jeg kommer fuldstændig i flow og glemmer tid og sted omkring mig. Og som giver mig ny energi til at tackle de udfordringer, som selvfølgelig bliver ved med at dukke op.

Jeg fortsætter også med mine morgen-gåture. Desværre har jeg endnu ikke fundet nogen at gå med, så det bliver kun ”walk” og ikke så meget ”walk-and-talk”……. Og så alligevel: De mange gode spørgsmål og sætninger fra højskolen, er stadig gode at diskutere med sig selv.

En lille forvandlingshistorie

Jeg tænker ofte på H.C. Andersens eventyr ”Den grimme ælling”. Jeg var virkelig begyndt at opfatte mig selv som den grimme ælling. Og selvom jeg bestemt godt kunne have brugt mere tid til mig selv, oplever jeg alligevel efter seks uger på højskole at flyve derfra som en svane. Nu ser jeg positivt på mig selv og mit liv.

Gensynsweekenden i maj

Jeg er allerede nu inviteret tilbage på besøg på højskolen, fordi min billedkunstlærer selv holder fernisering. Og så glæder jeg mig desuden allerede nu til gensynsweekenden i maj måned, hvor vi er inviteret til årsmøde i højskolens vennekreds.

Jette Lyhne

Mit ophold på Skærgården
Af Jette Lyhne

En søndag eftermiddag i starten af januar 2012 ankom jeg til Skærgården med min cykel og oppakning og spændte forventninger. Jeg skulle være elev i 12 uger på Trivselslinjen. Jeg fik en nøgle og tjekkede ind i Hus C, mens mørket allerede var ved at falde på.

Kl. 18 skulle jeg ned i spisesalen og have mad og se det første glimt af de andre. Jeg forestillede mig et højskoleophold med en masse træning i gymnastiksalen og ude i det fri. Og jeg glædede mig til at synge hver morgen i bedste højskoletradition – det var mit første højskoleophold, selv om jeg havde haft lyst til det, siden jeg var ung.

For mig var undervisningen også vigtig, jeg havde jo meldt mig til Trivselslinjen, så jeg havde en forestilling om, at der ville være plads til fælles refleksion over livets udfordringer. Men selv om jeg havde set på hjemmesiden, at der var fag som ”Eksistens” og ”Livskundskab”, så havde jeg kun en vag idé om, hvordan det ville blive.

Skolen har tre linjer: Unge, livsstil og trivsel. Den første dag blev vi præsenteret for hinanden og spurgt, hvorfor vi havde besluttet os for et ophold på Skærgården. Livsstilsfolket syntes at være de fleste, og de havde klare, målbare mål om, hvor mange kilo om ugen, de ønskede at tabe sig. De fleste af de unge skulle også tabe sig, men ville samtidig få støtte og vejledning til at komme videre med uddannelse og job.

Vi, der havde valgt Trivselslinjen, var mindre konkrete og havde ikke målbare mål med opholdet. Vi havde måske haft stress, nogle havde haft en depression, og så ville de fleste af os også gerne i form og tabe 10-15 kg, hvis det kunne lade sig gøre. Det var også min melding. På alle tre linjer var der desuden mange, der kæmpede med sygdomme, sorger, ensomhed, træthed eller ”bare” lavt selvværd.

Skolen blander eleverne fra de tre linjer i motionstimer, fællesfag og kreative fag. Derudover kan man så vælge at følge forskellige fag som fx ”Overvægtens psykologi” og ”Krop og kost” eller ”Trivsel”. Så pludselig travede jeg en tur med en 20årig eller spillede hockey med en skøn blanding af unge og voksne. Vi delte tanker om livet eller om det motiv, vi havde på vores lærred. Vi snakkede, vi havde det sjovt – og jeg behøvede ikke være ”forældre”.

I begyndelsen følte jeg mig meget privilegeret, fordi nogle havde haft langt større modgang i tilværelsen end mig. Jeg har en dejlig familie, vi er alle sammen raske, jeg har haft et spændende arbejdsliv, og nu får jeg efterløn og kan gøre, hvad jeg vil, tage på højskole fx.

Ok, alt var dog ikke rosenrødt, heller ikke for mig. Da jeg var i midten af halvtredserne gik jeg – som så mange andre – ned med stress og en efterfølgende depression. Jeg mistede mit gode arbejde, og de sidste fem år af mit arbejdsliv var en hård kamp. Efterlønnen frelste mig fra at gå ned igen. Da jeg forlod arbejdsmarkedet som 60årig var det en stor befrielse, men også en stor omstilling, som kom noget tidligere, end jeg havde forestillet mig.

Da jeg skulle i gang med min tredje vinter som efterlønner var det begyndt at gå op for mig, at aftenskolekurser ikke kunne udfylde mit nye liv. Jeg var begyndt at se mere fjernsyn, spise mere og føle mig mere træt, og vinteren virkede uoverkommelig. De to første år opretholdt jeg et motionsprogram, men jeg var ved at gå i stå. Jeg havde også søvnproblemer, og kroppen blev stædigt ved med at ”huske” sin stresstilstand.

Jeg havde en ubestemmelig følelse af, at jeg havde brug for i en periode at blive løftet ud af mit hverdagsliv, som var ved at blive lidt for ”lille”. Så begyndte jeg at kigge efter højskoler på nettet. Men livsstilshøjskoler og pensionisthøjskoler var ikke det, jeg søgte.

En enkelt højskole skilte sig ud: Familiehøjskolen Skærgården, på kanten af heden, syd for Herning. Dét med heden lød godt. Det med ”familiehøjskole” lød måske ikke helt som mig: en 62årig stress-slidt efterlønner ”under rekonstruktion”.

Men de tilbød en Trivselslinje med start allerede den 8. januar. I den ellers så trælse vintertid i januar og februar.

”Er du i en fase af dit liv med forandringer”, stod der – ja, det var jeg da i høj grad. Der blev endda nævnt overgangen fra arbejdsliv til seniortilværelse. Jeg følte mig straks omfattet. Da jeg så, at der var motion og bevægelse, ude og inde, hver eneste dag, vidste jeg, at det var mig.

Nu – efter 12 uger - kan jeg konstatere, at alle mine forventninger er blevet opfyldt, plus nogle flere, som jeg ikke vidste, jeg havde. Jeg har gået 25 km to gange, cyklet mange dejlige ture, malet mit livs bedste billeder og lært nye, gode sange. Jeg har fået gode og holdbare kost- og motionsvaner, og jeg sover dejligt om natten. Jeg har fået – og givet – inspiration, venskab og anerkendelse fra og til vidt forskellige mennesker, som jeg ellers aldrig ville have mødt. Jeg er blevet overrasket igen og igen over at møde seje, kloge og ukuelige mennesker, også når jeg ikke ventede det. Mine fordomme har ikke overlevet mødet med virkeligheden. Gyldne stunder har jeg haft, med bondekonen fra Viborg, frisøren fra Næstved, skibskokken fra Marstal og bageren fra Skjern. Med pensionister fra min egen generation og med unge på alder med mine børn. Med mennesker med mærker på krop og sjæl fra jobbet, krigen eller trafikken, eller selve livet.

Dette menneskelige fællesskab, skolens unikke rummelighed og den helt utrolige stab, som arbejder på skolen, har gjort det muligt for mig at mærke kernen i mig selv. Dét, som er mig, når jeg ikke udfylder roller i arbejdslivet og i familien. Jeg har opdaget, at jeg er både stærkere og svagere, end jeg troede og vidste, og på andre måder, end jeg var klar over.

I tre måneder har jeg haft mulighed for at arbejde med alt det i mig selv og i fællesskabet, i undervisningen, motionen og de kreative aktiviteter, som giver energi, glæde og lyst.
Ja, trivsel.

Og så er jeg da for øvrigt blevet 20 cm mindre omkring taljen! Juhuu!

Lene

Højskoleophold - Lene Jacobsen

I starten af 2014 gik jeg ned med stress eller det vil sige det erkendte jeg ikke på det tidspunkt - jeg var “sygemeldt” i 14 dage og fik lidt psykologhjælp og så sprang jeg ellers på hesten igen. Jeg var jo ansvarlig for en arbejdsplads med 350 medarbejdere og kunne ikke være den som var sygemeldt. Jeg skulle bare lige tage mig sammen, så blev det nok godt igen.

Som 2014 gik, forsvandt mit engagement og min motivation mere og mere dag for dag. Jeg havde ellers aldrig været ked af at skulle på arbejde - pludselig skulle jeg virkelig hive mig afsted. Alle mine kræfter gik til at være på arbejdet, og jeg holdt op med at dyrke motion og var ikke meget værd derhjemme.

Så i slutningen af 2014 havde jeg bare lyst til at løbe langt væk - væk fra alting - ud på en øde ø og gemme mig. Nå men hvor finder man sådan en øde ø? Jeg gik igang med at søge på nettet og faldt så over Højskolen Skærgårdens hjemmeside. Her kunne jeg læse, at man kan få et 6 ugers ophold på enten trivsels- eller livsstilslinien. Ja uden motion og med stress i kroppen var der jo også røget nogle kilo på, og her kunne jeg så få gjort noget ved det fysiske. Derudover var det jo overskueligt at bede om 6 ugers orlov - det svarer til en lang ferie, hvor tingene på arbejdet kan uddelegeres så længe. Alt i alt så måtte dette være mit bud på en øde ø. Mit mål for opholdet var at få min negative cirkel vendt til en positiv - dvs. ved at få gang i god kost og motion ville jeg få mere energi til arbejde og familie igen.

Jeg fik alt arrangeret - fik orlov, fik tilmeldt til perioden i april/maj 2015 og fik gjort klart på arbejdet. Jeg var meget spændt på hvad det var for en type mennesker, jeg skulle være sammen med. Jeg kender jo ingen i min alder (46 år), som tager på højskole.

Jeg blev kørt til højskolen påskesøndag med en taske tøj og min cykel. Der var samling i spisesalen, og vi kiggede alle nysgerrigt på hinanden. Hurtigt kunne jeg se at der var der ihvertfald nogle stykker i min egen alder. Jeg blev indkvarteret i hus B, fik tilknyttet en kontaktlærer og ret hurtigt lavet mit personlige skema for ugens undervisning. En rigtig god blanding af teori, praktik og ikke mindst tid til bare at være mig. Mit fokus var helt klart på kost og træning, så der kunne vises et vægttab.

Hvordan gik det med mit vægttab?

Jeg tabte mig, men det jeg fortæller om fra højskolen i dag er timerne, hvor vi drøftede trivsel, morgensangen, gåturen, turen i teatret, foredragsaftenerne, mindfullness. En ny verden åbnede sig for mig, og i slutningen af opholdet havde jeg det så godt fysisk og psykisk at jeg var helt på toppen. Min datter sagde “Mor jeg tror du har fundet dig selv”, mine venner sagde “gløden i dine øjne er kommet frem igen, hvor ser du glad ud”.

Hvem er det så der tager på højskole?

Vi hørte hinandens historier og årsager til at komme på højskolen. Det viste sig, at vi stort set var inden for 3 kategorier:

Årgang 20+ som ikke helt har fundet ud af, hvor livet skal gå henad.

Årgang 40+ som af mange forskellige årsager trænger til at få batteriet ladet op.

Årgang 60+ som skal have fundet en ny form på livet efter arbejdslivet er slut.

En forrygende blanding af mennesker som alle kunne give hinanden noget. Mennesker som kom ind ad døren med let bøjede hoveder og som tog derfra med højt humør og livsglæde. Alle burde give sig selv en periode i livet hvor de kigger indad og mærker efter. Det har for mig været den bedste investering, jeg nogensinde har lavet.

Indkvartering

img_8485

Indkvartering på højskolen foregår i et af vores fire elevhuse, hvor du får eget værelse med bad og toilet. Dermed har du mulighed for at trække dig tilbage fra det sociale liv, når du har brug for det. Du kan læse mere om det fælles liv på højskolen under menuen Livet på højskolen ovenfor.

Fuldtids- eller dagelev

På Trivselslinjen kan du vælge mellem at være fuldtidselev eller dagelev.

Som fuldtidselev har du dit eget værelse med toilet og bad samt adgang til vaskefaciliteter, te-køkken, fjernsynsstue mv. Undervisningen, ture og alle måltider er inkluderet i prisen. Som fuldtidselev har du rig mulighed for at nyde godt af det sociale liv om aftenen og i weekenden.

Som dagelev bor du i dit eget hjem og møder ind til morgensamlingen på højskolen kl. 8.30 alle hverdage. Efter morgensang- og motion modtager du undervisning hen over dagen. Undervisning, ture og det varme middagsmåltid samt formiddags- og eftermiddagsforfriskning er inkluderet i prisen.

Langt de fleste elever på højskolen er fuldtidselever.

Vil du gerne vide mere om Højskolen Skærgården?

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere info