Kursister strømmer til Skærgården

Artikel i Herning Folkeblad

Elevtallet på højskolen Skærgården i Skærbæk er i år blevet markant større i forhold til 2010. Siden februar har kurven over elevtallet måned for måned ligget højere end året før, og siden september har der været flere end dobbelt så mange på kursus på højskolen i sammenligning med 2010.

Tidligere profilerede højskolen sig især på at være en familiehøjskole, men siden Vibeke Lundbo blev ansat som forstander i maj 2010, har skolen rettet kurserne til, så de mere går i retning af livsstil og trivsel. – Vi har skærpet vores profil og toner nu rent flag omkring at være livsstilshøjskole, siger Vibeke Lundbo.

Læs hele artiklen