Børneskolen Skærgården (BS)

Børneskolen Skærgården

BS – i daglig tale: Skærgården - er en skole under Højskolen Skærgården, der siden 1972 har været grundskoletilbud til skolesøgende børn, der var med en eller begge forældre på højskole.
Efterfølgende er BS blevet et tilbud under Herning kommune for børn med særlige behov. Eleverne – som alle er overbygningselever - bliver visiteret af Herning kommune til skolen.
Herning kommune fører tilsyn med BS.

Skoletilbuddet
På BS tilbyder vi de samme fag som folkeskolen almindeligvis tilbyder fraset tysk og fysik/kemi. Er der et ønske om de to sidstnævnte fag, kan der laves aftale gennem BS med en lokal skole.
Alle elever i 9. og 10. kl. tilbydes at gå til 9. kl. skriftlig afgangsprøve i fagene dansk og matematik. Afgangsprøven vil foregå på en prøvegivende skole i eller omkring Herning.

Skærgårdens dagligdag
Som udgangspunkt er de elever, der bliver visiteret til BS, alle i den situation, at de ikke fungerer i den normale folkeskole og derfor enten er droppet ud eller i stor fare for det. De har alle haft en eller flere fraværsperioder og trives rigtig dårligt med skolen. De lider i udpræget grad af skolevægring; men de er ikke udadreagerende.

Målet for BS er i første omgang at få eleverne til at trives på skolen. Trivslen opnår vi ved at eleverne i den forholdsvis lille og tætte gruppe oplever at blive set og hørt. Samtidig sørger vi for en kompetent og kvalitativ høj indlæring på den enkelte elevs niveau. I de tilfælde hvor trivsel og faglighed kolliderer, prioriterer vi trivslen højt. Vi mener, at vi skal møde de unge, der hvor de er, for at kunne vise dem videre.

Vi starter hver dag kl. 8 med at gennemgå dagens program og snakke lidt om, hvad der er sket siden vi sås sidst. Herefter er der 3 lektioner i løbet af formiddag. Efter en ½ times middagspause, hvor eleverne uden omkostning kan spise et måltid varmt mad på højskolen og ellers har madpakke med, er der igen 2 lektioner over middag. Skoledagen slutter kl. 14.15 undtaget fredag, hvor vi slutter til kl. 12. Er der elever, der har tysk og/eller fysik/kemi, bliver dagene 1 til 2 lektioner længere.

Med kortere eller længere fraværsperioder fra skolen, kan det være svært for mange af vore elever at have en fuld skoleuge fra start. Målet er hele vejen igennem at nå til en fuld skoleuge; men vi kan godt fra start finde løsninger, der tilgodeser eleven ved eksempelvis at have en opstart med kortere dage eller hviledage i løbet af ugen. Disse aftales mellem forældre/værge og skolelederen, og indføres i den enkelte elevs elevplan. Aftalen er dynamisk forstået sådan, at den tages op løbende – normalt én gang månedligt.

På BS gennemfører vi løbende trivselssamtaler og -test med eleverne. Disse samtaler og tests ligger til grundlag for 2-4 årlige trivselssamtaler med elever, forældre/myndighedshavere og elevens kontaktlærer.

På skolen møder eleverne ikke mange forskellige voksne. Der er to lærere og en pædagog tilknyttet skolen. I sjældne tilfælde indkalder vi fagpersoner udefra; men som udgangspunkt er vi meget forsigtige med at lade eleverne skulle forholde sig til for mange ”fremmede”.

Forældresamarbejde
På BS er der et tæt samarbejde mellem forældre/værge og skolen. BS benytter sig ikke af forældreintra; men er tilgængelig over telefon, sms eller mail. Vi går ikke så meget op i tidspunkt; men for at være sikker på at nå os, er skoles åbningstid dog et godt tidspunkt.

Vi afholder minimum 2 trivselssamtaler årligt samt en revisitationsrunde. Herudover er der samtaler med UU.

Vore fester i løbet af året, hvor vi møder hinanden lidt mere uformelt elever, personale, forældre og søskende imellem betragter vi også som en vigtig del af samarbejdet.

Vejledning og alt det med overgangen
I løbet af 8.-9. kl. vil vore elever møde UU-Herning. Her vil en sagsbehandler tale med eleverne og deres forældre/værger for at få et overblik over, hvor eleven bedst vejledes hen efter skolegangen på BS. Der vil normalt blive arrangeret besøg på forskellige undervisningsinstitutioner og der vil også blive mulighed for at komme i praktik. For mange af de unge, kan det være en vanskelig proces, da de dels kan have svært ved at forholde sig til, hvad de skal bruge deres liv på og de dels har det svært med skift i det hele taget. Personalet på BS er med i hele processen og støtter op om de unge.

Skærgården og hvad så bagefter
Det overordnede mål for BS er at styrke eleverne til at kunne komme tilbage i folkeskolen eller til at få sig en ungdomsuddannelse.

Vi oplever stort set ikke, at vi har elever, der efter et par måneder føler, at nu skal de tilbage i folkeskolen igen. Før starten på BS har der ofte været et langvarigt forløb, der har peget væk fra folkeskolen, så at tro, at der kan rettes op på det hurtigt, vil være at svigte de unge og deres forældre. Når det så er sagt, går det alle vore elever godt, når de forlader os. Vi har elever, der er fortsat på efterskole, har taget 10. kl. i Herning, gået i gang med STU, fortsat på Produktionsskolen Herning for at blive klar til en planlagt uddannelse, og vi har elever, der er gået i lære direkte fra BS

IMG_8671

Tilsynsrapport
Hvert år udarbejder Herning kommune en tilsynsrapport om forholdene på BS.

 

Elevudtalelser
Hvad får du ud af at gå på skolen:

”Det kan være svært at komme afsted; men jeg bliver altid glad, når jeg kommer frem”

 

”Nogle gange får vi kage”

 

”Skolen er blevet lidt nemmere”

 

”Jeg kommer aldrig til at elske at gå i skole; men Skærgården er nu OK”

 

”Jeg bliver altid i godt humør af at komme i skolen på Skærgården”

 

”Det er fedt, at man kan have en hviledag!”

 

”Det er ligesom lettere at overskue dagen her på Skærgården”

 

”En idrætsdag, hvor man skulle have sin hund med - den havde jeg aldrig set komme”

 

”Jeg har altid været genert. Det behøves jeg ikke så meget mere”

Vil du gerne vide mere om Højskolen Skærgården?

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere info