Højskolens linjer

Som elev på Højskolen Skærgården kan du vælge mellem to forskellige linjer:

Livsstilslinjen - hvor der arbejdes med vægttab som det primære mål.

Trivselslinjen - hvor der arbejdes med almen sundhed og trivsel.

Fælles for højskolens linjer er, at vi arbejder med bæredygtig personlig udvikling, sundhed og trivsel og henvender os til voksne mennesker i alle aldre. En del fag er fælles for de to linjer, mens andre fag udbydes på mindre hold målrettet den enkelte linje.

Er du i tvivl om, hvilken linje der passer dig bedst, kan du vente med at lægge dig fast, til du har set fagudbuddet og skemaet ved opstart.

Overgange
Et ophold på Skærgården kan bruges til at skabe sig en overgang mellem to faser i livet. Det kan være fra én vægtklasse til en anden, fra en livsfase til en anden, fra syg til rask eller fra arbejdsliv til efterløn eller førtidspension. Uanset hvilke livsændringer man står overfor, er det godt at skabe sig et overgangsritual og på den måde få solidt fodfæste og være klar til næste fase.

Højskoleopholdet kan således bruges til at stemme sindet til nye tider og nye indsigter. Til at genfinde sig selv i nye roller og vaner, og fastholde sig selv hér, inden hverdagslivet igen tager over.

På Skærgården møder du meget forskellige mennesker, og helt sikkert også nogle, der ikke ligner dig selv. Det er vores erfaring, at mangfoldigheden er en væsentlig del af oplevelsen. Her er der plads til mange forskellige historier, og du vil helt sikkert få sat din egen historie i nyt perspektiv.

Solnedgang over Skærbæk sø
Livsstilselever laver mad på bål