Livsstilslinjen

Velkommen til Livsstilslinjen - Veje til varigt vægttab

Livsstilslinjen

Velkommen til Skærgårdens Livsstilslinje - et højskoletilbud for dig, som ønsker at lære mere om, hvordan man bliver lettere rent fysisk og samtidig får mere overskud psykisk og socialt.

På Skærgården fokuserer vi både på kroppen og kosten og på den personlige udvikling, og vi har rigtig gode erfaringer med at undervise og støtte mennesker med vægtproblemer i at opnå vægttab og fastholde de positive resultater.

Vi tror, at vi og vores elever oplever succes, fordi vi interesserer os for hele menneskelivet og ikke kun for de overflødige kilo. Målet er ikke nødvendigvis at blive tynd, men at komme til at trives bedre i dagligdagen til glæde for dig selv og for andre. Vi bestræber os på at møde dig, der hvor du er, og hjælpe dig med at finde dine ressourcer og din motivation, samtidig med at vi giver dig ny viden. Og undervejs vil du nyde godt af alt det, som et stærkt højskolefællesskab giver.

vejning

Dit højskoleophold - varighed og finansiering

Et højskoleophold på Skærgårdens Livsstilslinje strækker sig normalt over mindst 12 uger, men du kan også deltage på et 6/7-ugers ophold, hvor du bliver præsenteret for mange af vores grundlæggende tanker.
Læs mere om dit højskoleopholds forløb og rytme her.

Det sker ofte, at vore elever vælger at forlænge deres ophold ud over den først aftalte periode. Men beslut dig hurtigt - vi har ofte kun få eller ingen ledige pladser.

De fleste betaler selv deres ophold. Enkelte får det bevilliget gennem kommunen. Kontakt evt. din sagsbehandler for at høre mere om mulighederne. Se vores priser her.

Indkvartering - eget værelse med bad og toilet

Som elev bliver du indkvarteret i et af vores fire elevhuse, hvor du får dit eget værelse med bad og toilet. I hvert af husene er der bl.a. et fælles køkken, vaskerum og opholdsstue. Derudover har vi en lang række fine faciliteter, som dækker dine dagligdags behov.

mad

Kosten

Du skal ikke tænke på indkøb og på den daglige madlavning. Vores gode køkken laver dejlig mad, som vi som oftest spiser fælles i højskolens spisesal. Dermed får du overskud til at modtage undervisning, nyde det sociale liv og arbejde på at skabe positive forandringer i dit liv.

Undervisningen på Livsstilslinjen

En stor del af undervisningen foregår sammen med elever på Trivselslinjen. Nogle fag vil imidlertid have særlig interesse for dig, som søger viden om vægttab, og disse fag kan du vælge særskilt.

Vi tilbyder et varieret udbud af motions- og idrætsundervisning, så du kan sammensætte et skema, som passer til din vægt, kondition og generelle fysiske formåen.

Kontaktlærer

Som elev på Skærgården får du tildelt en kontaktlærer, som fungerer som mentor og sparringspartner i løbet af dit højskoleophold. Læs mere om udviklings- og trivselssamtalerne her.

Naturskønne omgivelser

Højskolen ligger direkte ud til en smuk badesø, og vi har direkte adgang til store arealer skov og naturområder og dermed masser af muligheder for friluftsaktiviteter som f.eks. gang, løb, stavgang, kanosejlads, badning, cykling, mountainbike osv. Derudover har vi en lille og en større gymnastiksal samt et træningslokale.

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være elev på Skærgården. Alle voksne er velkomne. Dog skal du være i stand til at tage fuldt vare på dig selv. Det betyder bl.a., at du skal rådføre dig med din læge før tilmelding, hvis du skulle lide af sygdom af betydning for dit ophold. Er du i tvivl om, hvorvidt du er klar til et højskoleophold, er du meget velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.

Hvad kan du forvente af dit højskoleophold?

Et højskoleophold på Livsstilslinjen vil typisk få dig til at vende hjem med et større fysisk overskud og bevægelsesfrihed i form af bedre kondition, styrke og smidighed. Desuden vil du formodentligt have udviklet dig på det personlige plan og måske være mere afklaret omkring dine værdier og dine mål med livet.

Og så vil du rejse hjem med en masse viden fra undervisningen og med masser af oplevelser fra det sociale liv på højskolen.

IMG_8134

Livsstilslinjen - Veje til varigt vægttab

Tilmeld dig til Livsstilslinjen her

Fagene på Livsstilslinjen

Obligatoriske fag

Undervisningen er naturligvis en central del af hverdagen på Skærgården. Her har du mulighed for at opnå større viden og indsigt og samtidigt øge dine færdigheder på mange forskellige planer.

I undervisningen såvel som i det daglige liv på højskolen vil du møde andre, som - måske ligesom du selv - står overfor udfordringer i livet. Den fælles dialog og erfaringsudveksling giver mange en fornemmelse af ikke at stå alene i arbejdet med at skabe positive forandringer.

Personlig udvikling, fællesskab og trivsel
En række fag har fokus på den personlige udvikling, forandring og trivsel. Her vil du bl.a. kunne få indsigt i forskellige psykologiske teorier, få en større forståelse af dig selv og andre og lære, hvordan du kan skabe positive forandringer i dit liv, fx. ved at bryde med uhensigtsmæssige vaner. En del af undervisningen handler også om fællesskabet og om filosofiske og eksistentielle spørgsmål.

Idrætsfag
Uanset om du har behov for at tabe dig eller ej, har du mulighed for at vælge mellem en række idræts- og bevægelsesfag. Undersøgelser viser nemlig, at vores individuelle sundhed og trivsel i høj grad afhænger af, om vi er fysisk aktive. I idræts- og bevægelsesundervisningen får du mulighed for at vælge motionsformer og aktivitetsniveauer, som passer dig og din fysiske form. At finde bevægelses-friheden og glæden er centralt for idrætsundervisningen på Skærgården.

Kost og sundhed
En øget bevidsthed og viden omkring kost kan være stærkt medvirkende til øget trivsel og er samtidigt et vigtigt redskab i forbindelse med vægtregulering, hvad enten det drejer sig om vægttab eller om at komme sig. Samtidig er kosten også en vigtig energikilde til både de mentale og fysiske aktiviteter. Vi har derfor forskellige fag, der handler om kost og ernæring, både i praksis og i samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Vi underviser i ernæringsrigtig madlavning og i den gode smagsoplevelse, som bl.a. handler om at lave forskellige produkter fra bunden.

Kreative fag
Højskolen tilbyder også undervisning i kreative værksteds-fag, hvor du får mulighed for at udfolde dine evner under kyndig vejledning fra højskolelærerne. Men der er også mulighed for at arbejde mere selvstændigt med forskellige udtryksformer og materialer.

motion
IMG_9559

Morgensamling

Morgensamlingen er vores fælles start på dagen og foregår normalt i foredragssalen. Vi begynder med en sang eller tre, får fælles informationer og tager derudover bl.a. dagsaktuelle emner op, hvad enten de vedrører livet på højskolen eller i det omgivende samfund. Den enkelte morgensamlings indhold præges i høj grad af den enkelte undervisers kompetencer

Morgensamlingen afsluttes med en fysisk aktivitet, så vi får kroppen i gang. Måske går vi en tur, måske leger vi en leg, måske hopper vi i søen eller sejler i kanoerne, måske tager vi en sneboldkamp - mulighederne er mange.

 

Undervisere: Vibeke Lundbo, Almind Spelling-Sørensen & Michael Møller Andersen

Liv og Læring

Liv og Læring er et helhedsorienteret fag, som handler om at blive lidt klogere på os selv og på hinanden. Vi vil hen over foråret komme ind på mange forskellige tanker og teorier, som kan hjælpe os med at sætte ord på, hvem vi er, hvordan vi lærer, og hvordan vi udfolder os i verden på en bæredygtig måde.

Undervisningen er en kombination af teoretiske oplæg, dialog på holdet, refleksioner i grupper samt individuelle øvelser. Her er der plads til at reflektere, diskutere og filosofere over nogle af de store spørgsmål - men altid med udgangspunkt i det almindelige liv.

Underviser: Michael Møller Andersen

Litteratur:


Coaching og kunsten at leve, Ole Vadum Dahl, Borgen 2006

 

7 gode vaner – personligt lederskab og livskraft, Stephen R. Covey, Schultz, 2006

 

Kaizen – et lille skridt kan ændre dit liv, Robert Maurer, Borgen, 2006

 

Født vinder – transaktionsanalyse med gestalteksperimenter, Muriel James & Dorothy Jongeward, Borgen, 2001

 

Følelsernes Intelligens, Daniel Goleman, Borgen, 1997

 

Kast lys over skyggen, Debbie Ford, Borgens Bogklub, 2001

 

Coaching, Sofia Manning, Aschehou, 2004

 

Den analytiske psykologis grundlag og praksis, C. G. Jung, Gyldendal, 1993

 

Udviklingspsykologiske teorier, Espen Jerlang (red.), Socialpædagogiks Bibliotek

 

At give og tage imod kritik, Guro Øiestad, Dansk Psykologisk Forlag, 2007

 

Slået af indsigt, Jill Bolte Taylor, Borgen, 2009 - se www.ted.com

 

Skæld ud på Gud, Preben Kok, Informations forlag, 2008

 

101 ting jeg gerne ville have vidst da jeg blev gift, Linda og Charlie Bloom, Borgen, 2004

 

Kunsten at elske, Erich Fromm, Gyldendal, 2002

 

En mor bliver til, Daniel N. Stern, Hans Reitzels Forlag, 2001

 

Følelsernes Alkymi, Tara Bennett-Goleman, Borgnes Bogklub, 2002

 

Sjælens fem Rytmer, Gabrielle Roth, Aschenoug, 2003

 

Gud har en drøm, Desmon Tutu, Aschehoug, 2004

 

Den tredje tilstand - religionspsykologi, Lars Bo Bojesen, Gyldendal, 1996

 

Munken og Filosoffen - Buddhismen i dag, Jean Francois Revel & Matthieu Richard

 

Det gode liv – indføring i livsfilosofi, Mogens Pahuus, Gyldendal, 1998

 

At stå i det åbne- dannelse gennem filosofisk undren og nærvær, Finn Thorbjørn Hansen, Hans Reitzels Forlag, 2008

 

Jagten på det perfekte liv, Tal Ben-Shahar, Dansk Psykologisk Forlag, 2010

 

At lykkes, Martin Seligman, Forlaget Mindspace, 2011
Selvets Verden, Jan Brødslev, Gyldendals Akademiske, 2008

 

Links


 

 

Susan Cain taler om værdien af at være introvert - på TED

 

Test af bevidsthedsindstilling - introvert/ekstrovert

 

Se test vedrørende læringsstile

 

 

Yderligere Links og Litteratur:


 

Om FLOW-teorien

 

Flow og engagement i hverdagen, Mihaly Csikszentmihalyi, Dansk Psykologisk Forlag, 2005

 

Selvets udvikling, Mihaly Csikszentmihalyi, Dansk Psykologisk Forlag, 2008

 

Flow og fordybelse, Frans Ørsted Andersen, Hans Reitzel, 2006

 

Blivklog.dk - Læs meget mere om Flow her

 

Mihaly Csikszentmihalyi fortæller om udviklingen af Flow-teorien (video på engelsk på ted.com).

 

Om teorien om de Mange Intelligenser

 

Mange Intelligenser - læs mere her på DR2 - og tag evt. en testSe kort film om Mange intelligenser fra UniverseResearchLab

 

Om Jungs typologier og MBTI-test

 

Forståelse fremmer samtalen, Preben Grønkjær, Gyldendal, 2004

 

Få et bud på din typologi på JobindexLæs kritisk beskrivelse af MBTI-tankegangen her

 

Om Signaturstyrker - Positiv psykologi

 

Authentic Happiness, Nicholas Nreadly Publishing, 2003

 

At lykkes, Martin Seligman, Mindspace 2011

 

Du kan få et bud på dine signaturstyrker på www.authentichappiness.com

Fællestime

I fællestimen arbejder vi med fællesskabet på højskolen.

60 mennesker under samme tag, opdelt i 4 elevboliger kræver sit af den enkelte.

Timen har som mål at medvirke til at støtte den sociale trivsel og demokratiske dannelse blandt eleverne.

Midlerne er mange:

 • Fællessnakke om dagligdagen
 • Husvis gruppearbejde med udgangspunkt i behovet for fælles regler
 • Opgaver om fordomme, konfliktløsning, gruppedynamik
 • Husudfordringer, hvor de enkelte huse skal arbejde med en udfordring og præsentere resultatet for de andre
 • Forberedelse af åbent hus-arrangement. Alle elevhusene skal på skift arrangere et åbent hus-arrangement, hvor de inviterer de tre andre huse på besøg.

Underviser: Almind Spelling-Sørensen

Trivsel 1 - Viden og værktøj

TRIVSEL handler om at blive klogere på, hvad det vil sige at trives. Hvad skal der til, og hvordan kan vi tage aktivit hånd om at skabe trivsel for os selv - og for andre.

I Trivsel 1 gennemgår vi udvalgte teorier, modeller og værktøjer fra psykologien og fra lærings- og udviklings-teorien. Det giver os forhåbentligt større indsigt i og forståelse for os selv og andre, og målet er at du bliver (endnu bedre) i stand til at skabe trivsel i dagligdagen.
Faget forløber over 5 moduler med følgende overskrifter:

• Lykke vs. trivsel
• Sundhed og Helbred
• Udvikling og læring
• Det der virker
• Flow og fordybelse

Undervisningen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og enkle øvelser og opgaver.

Trivsel 1 er obligatorisk for nye elever - og rutinerede må også gerne være med (igen).

Underviser: Michael Møller Andersen

Kost og sundhed

Faget indeholder følgende emner:

- Mængder, kostsammensætning og kostplan.  Vi arbejder med fastsættelse af personligt energibehov til valg af kostplan.

- Generel opmærksom på spisevaner via den visuelle model T- tallerkenen eller kostregistrering.

- Blodsukkerets betydning for mæthed og vigtigheden af at holde et stabilt blodsukkerniveau.

- Vi sætter fokus på valg af fødevarer, tilberedningsmetoder og næringsstofsanbefalinger.

- En lille praktisk indkøbsguide udleveres og forklares, og vi sætter lup på varedeklarationer.

- Lightprodukter – hvad forstås ved light? Hvad er fup, og hvad er fakta?

- Søvn og stress påvirkning på blodsukker og vægt.

- Fysisk aktivitets betydning for vægttab

- Næringskendskab – hvorfor er der fokus på kulhydrater og stivelse? Hvorfor snakkes der så meget om proteiner ved kostomlægning? Eller hvordan påvirker fibre vores fordøjelse og mellemmåltider den søde tand om aftenen? Få indsigt i fordele og ulemper ved dine valg ud fra tanken om ”tilbud frem for forbud”.

Underviser: Klaus Olsen

Valgfag (eksempler)

OBS: Valgfagene varierer henover året.
Du kan ikke forvente at alle tilbud er i skemaet.

Skærgårdsmad

I praktisk madlavning arbejder vi ud fra det undersøgende, sanselige og det kreative i at lave mad, men hvis du er lidt mere til ”frikadellesløjd” er du også velkommen. Vi taler om, og erfarer hvordan de enkelte produkter spiller sammen, hvilke egenskaber de har, og hvordan man kan ændre en opskrift til en måske mere sund udgave. 

Vi vil lave mad til alle måltider i løbet af dagen, så du bliver præcenteret for hvordan man bager et godt brød, ideer til mellemmåltider, salater til hovedmåltiderne, hvad betyder stegemetoder af kød, eller hvordan laver man en go sovs, eller velsmagende frikadeller. Fusionsmad, men også mormor mad, med vægt på årstidernes råvarer. Altid med udgangspunkt i ernæringsrigtigt og sund mad for alle, og til alle. 

Der er plads til masser af indspark og udfoldelse i vores køkken. 

Vi kan desværre ikke være mere end 12 i køkkenet ad gangen, så der er rotation i valg af faget. (Efter 6-7 uger) 

Underviser: Anne Merete Markussen

Overvægtens psykologi

Er faget, hvor vi arbejder bredt omkring psykologien bag ved overvægt og livet med overvægt samt eventuel modstand mod forandring.

Temaer som

 • Er det en spiseforstyrrelse eller er det dårlige vaner og hvornår er det en spiseforstyrrelse
 • Kan man tale om afhængighed af f.eks. sukker og evt. medafhængige
 • At finde ressourcerne i sig selv (ud fra teorierne i Narrativ psykologi)
 • Stigmaer, hvordan kan du forsøge at gøre op med disse stigmaer bl.a. med udgangspunkt i Irvin
 • Yaloms ”frk. Fed” (Eksistentiel psykologi)
 • Kognitiv psykologi sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige reaktioner på oplevelser
 • Hvordan tackler jeg mine omgivelser i forhold til vægten generelt og i forhold til livsstilsændring. Kommunikere mine behov så jeg bliver forstået.

Vi går i dybden med forandringshjulet, ambivalens, livsstilstog etc. med udgangspunkt i øvelser fra bogen ”motivation til forandring”
gøre for at skabe bedre trivsel for os selv og for andre?

Underviser: Klaus Olsen

Motivation og vaner

Er faget der forbereder dig til tiden efter højskolen, og primært rettet på udbygning/fastholdelse af vægttab også efter hjemkomsten.

Temaerne er f.eks.

 • En kort gennemgang af de mange medvirkende årsager til overvægt, herunder hvad den nyeste forskning peger i retning af.
 • Forandringshjulet
 • Hvordan skabes, ændres og fastholdelse vaner.
 • Motivation: skabelse og fastholdelse af motivation
 • Forudse risikozoner for tilbagefald og forebyg tilbagefald samt håndtering af tilbagefald
 • Ressourcearbejde
 • Hvem skubber og bremser dit livsstilstog
 • Tips og tricks: praktiske hjælpemidler til fastholdelse af motivationen: internet, apps til smartphones o. lign.
 • Geniale koststrategier

Vurder informationsstrømmen af sundhedsråd, fordele og ulemper ved forskellige kure, herunder slankeoperationer set i forhold til livsstilsændring

Underviser: Klaus Olsen

Vandmotion

Her tager vi ind til Herning svømmehal til en omgang sund og sjov træning i vandet.
Vi samles på højskolens p-plads, så vi kan arrangere kørelejlighed, da I selv skal sørge for at komme derind.

Ved træning i vand forbrænder vi mere energi pga. af vandmodstanden og opdriften, end hvis vi lavede tilsvarende øvelser på land. Det føles ikke hårdt og ser ikke særlig energikrævende ud, men vi får styrket alle kroppens muskler fra top til tå på en skånsom men effektiv måde. I kommer til at laver forskellige øvelser både med redskaber (håndvægt, slanger, plader osv.) og uden redskaber hvor blot vandet bruges som modstand. Hvor hårdt det skal være, er op til dig selv. Vi krydrer indimellem timerne med lidt aquadance, boldspil og små konkurrencer.

Husk en 20’er til opbevaringsskabene.

Underviser: Marie Dalgaard

Maleri

De fleste af os har tegnet og malet som børn - nogen stoppede, da de fik andre interesser, mens andre har holdt fast i at skabe billeder. Om du hører til de første eller de sidste betyder ikke noget her. Alle kan være med! Som udgangspunkt kan du forvente at male ET færdigt maleri i løbet af 6 uger. Der undervises i farveblanding, materialelære og maleteknik.

Underviser: Bonnie Vestervig

Raku

Raku er en måde at brænde keramik på, og rakuteknikken er en gammel japansk brændingsmetode.

Først skal leremnerne formes ved brug af pladeteknik, pølseteknik eller den frie fantasi til at skabe en skulptur.

Derefter skal leremnerne forglødes i en almindelig ovn.

Efter forglødningen glaseres leremnerne i den ønskede glasurfarve, hvorefter leremnerne brændes i en specialisoleret tønde ved hjælp af en gasbrænder.

Ved raku krakelerer glasuren, hvilket giver et unikt udtryk, og man ved ikke hvordan resultatet bliver på forhånd.

Raku brænding er ild, røg, spænding og trylleri.

Underviser: Connie Maul

Yoga

Undervisningen er inspireret af en yogaform hvor der anvendes hjælpemidler. Det betyder, at vi kombinerer effektiv fysisk træning med mentalt fokus, så du bliver stimuleret både fysisk, mentalt og emotionelt. Gradvist vil du opleve at din styrke, din udholdenhed og din smidighed forstærkes.
 
Derudover lægger vi afgørende vægt på præcisionen i stillingerne og evnen til at fastholde opmærksomheden. Undervisningen er niveaudelt. På den måde bliver du hele tiden udfordret uden at komme galt af sted med øvelser, som din krop ikke er parat til.
 
Samtidig lærer du, hvordan du med korrekt teknik konstant kan udvikle din praksis og forståelse af de finere aspekter af stillingerne. Derfor opleves yoga som et dynamisk og vitalt system med en dyb positiv indvirkning på dit humør og velbefindende.
 

Underviser: Connie Maul

Trivsel 2 - Praksis og Perspektiv

I Trivselsfag II bygger vi bl.a. videre på emner fra faget Livskundskab og Trivselsfag I. Gennem praktiske øvelser og dialog arbejder vi mere konkret med, hvordan vi kan øge vores trivsel i hverdagslivet. Her er der plads til at sætte ord på livet - og måske handling bag ordene. Også her lærer vi af hinandens erfaringer og af den ekspertviden, som findes på området.

Faget er bl.a. baseret på positiv psykologi, og det centrale spørgsmål i undervisningen er, hvad trivsel er, og hvad vi selv kan

Underviser: Michael Møller Andersen

Se link-samling under faget Liv og Læring

Mobility

Mobility er bevægelighedstræning. Formålet er ikke at blive smidig for smidighedens skyld, men at kunne udføre alle former for bevægelser i hverdag og idræt med større lethed.
Øvelserne er rettet mod positur og kropsholdning og styrker bl.a. dine skuldre, hofter, ryg, mave og mave.
Det er et lav intensitetsfag, hvor alle kan være med.
De fleste af øvelserne er nogle som du selv kan fortsætte med, når du kommer hjem.

Noget af det der belaster det moderne menneske mest er, at vi er blevet så intellektuelle. I mobility bliver der arbejdet ned i kroppen.

Beklædning er træningstøj og- sko eller bare fødder som tillader fri bevægelighed.

Underviser: Knud Clausen

Svømning, fit og velvære i DGI-huset

I DGI-huset i Herning, er der rig mulighed for at få sig rørt både på land og i vand. DGI-huset rummer et stort område med forskellige bassiner og redskaber til træning i vand samt et flot træningscenter med mange maskiner.

OBS: Man får udleveret DGI-billetten på højskolen, men står selv for at komme til/fra DGI-huset i Herning på enten cykel eller i bil!

Mindfulness

Mindfulness handler om at være opmærksom på det, der sker lige nu, uden at ønske, at det skal være anderledes. Det handler om at vågne op til det liv, du har lige nu. Ikke det liv, der har været, eller måske vil komme.

Mindfulness er desuden en træning i en venlig indstilling - både overfor dig selv og andre og hjælper dig til at rumme dine følelser, så du med øvelse kan skabe mental ro, klarhed og balance.
Jeg vil undervejs guide dig gennem forskellige meditationer enten siddende eller liggende.

Vi vil i undervisningen sætte tempoet helt ned. Jeg sætter stille og roligt musik på, så vi kan træne os selv i at være nærværende.

Undervisningen foregår i multirummet på børneskolen og vil være en blanding af teori og praktiske øvelser.

Underviser: Marie Dalgaard

Dans

Dans er en samværsform, der ikke bare udvikler gode ben og koordineringsevne. Dans giver også masser af humør, glæde og så er den med til at udvikle kursisternes evne til at samarbejde. Det handler ikke kun om at lære trin og takt, men også bare om at turde at danse.

Du vil lære følgende danse:
• Vals
• Quickstep
• Cha cha cha
• Jive

Underviser: Connie Maul

Kreativt Værksted

I faget Kreativt Værksted vil du komme til at arbejde med forskellige materialer og metoder for at kunne frembringe netop dit helt unikke udtryk. Faget bliver suppleret med en fast aften, hvor der også vil være mulighed for at arbejde i det kreative rum.

Underviser: Bonnie Lykke Vestervig

Outdoor træning

Motion udendørs, hvor vi bruger naturen.
Vi er ude i al slags vejr.
Vi træner funktionel træning og bruger vores egne kroppe som redskaber i øvelserne.

Underviser: Knud Clausen

Kreativitet

Hvad er kreativitet? Hvordan kan vi forstå de kreative processer? Og hvordan kan vi stimulere vores kreativitet, så vi får skabt noget nyt?

Disse spørgsmål vil vi søge svar på igennem forskellige teorier og modeller – samt ved at gå ind i de kreative processer i praksis. Vi vil hen over perioden arbejde hen imod et konkret produkt, som vi kan præsentere i den sidste undervisningstime.

Deltagerne tager hver især udgangspunkt i former og teknikker, som de allerede har erfaringer med, og arbejder selvstændigt med processen. Undervejs er der mulighed for sparring på processen af underviseren. De kreative udtryk kan være i form af tekst, fotografi, tegning, musik, digitale udtryk mv. Hver undervisningsgang vil bestå af teori, praksis og refleksion over praksis.

Underviser: Michael Møller Andersen

Madværkstedet

Her er det vi skal være kreative og samtidig få et indblik i, hvordan fødevarer fremstilles. Vi laver pølser, som spegepølser eller vores middagsmedister. Oste af forskellige typer, sennep, kryddersalt, krydder snapse er vi ofte producenter af, og nogle gange har vi forsøgt os med at ”knække koden” til fremstilling af øl.

Vi skal sanke (indsamle) årstidens produkter i området, som vi anvender i produktionen eller konserverer med de forskellige metoder til senere brug.
Så har du en ”madhåndværker” i maven og har lyst til at lære at lave egne produkter i højere grad, så er madværkstedet sikkert noget for dig.
Madværkstedet er i nogen grad sæsonpræget, og nu går vi mod julen og vinteren, hvilket det så vil bære præg af.

Underviser: Anne Merete Markussen

Qigong

Qigong er kinesiske helseøvelser, som ofte bliver anvendt i forbindelse med den alternative kinesiske medicin og anvendes både forebyggende, styrkende og helbredende.

Qigong betyder energitræning eller at arbejde med energi. Det gennemgående træk ved øvelserne er, at vi laver øvelserne langsomt, kontrolleret og afslappet. Vi øver os i at være mentalt til stede og blive klar over hvad øvelserne er godt for.

Derudover giver de rolige bevægelsesmønstre kombineret med en lang og dyb vejrtrækning en større mængde ilt til kroppens celler. Øvelserne styrker muskler, sener, nerver og blodcirkulation. Endelig har qigong en beroligende og afstressende virkning, som giver en indre ro.

Underviser: Marie Dalgaard

HitFit

HitFit er en højintens forbrændingstime med god energi og danseglæde. Marianne Eighil har skabt konceptet og har lavet koreografi til forskellige hit numre fra de forskellige årtier - fra 50´erne og op til nu.

Det handler ikke om, at danse perfekt. Det handler om, at have det sjovt og synge med på numrene. Selvom der er gang i den, kan niveauet tilpasses. Koreografierne er forholdsvis simple, så vi hurtigt kan komme i gang.
Så en glad og varm dansetime, hvor både pulsen og humøret ryger i top.

Underviser: Marie Dalgaard

Slow

Slow er bevægelser i slowmotion, det er at bevæge sig langsomt over tid.

Målet med faget er at gå fra hovedet og ned i kroppen, vi vil arbejde med bevægelser i slowmotion og ad den vej vil udvide vores bevidsthed om vore bevægelser.

At arbejde med langsomme bevægelser er en effektiv måde at komme ned i hastighed på, det skærper kropsbevidstheden hindre tankemylder.

At bevæger sig langsomt slower tankerne.
Det gælder om at finde det rette tempo, så får du det bedste ud af livet.

Underviser: Knud Clausen

Eksempel på skema

Hent eksempel på et skema for en 6-ugers periode her til højre.

Vi gør opmærksom på at udvalget af valgfag varierer hen over året. Andre fag er gennemgående.

Et skema består af en række obligatoriske fag og en række valgfag. Desuden tilbyder vi forskellige frivillige aktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne. Når du starter på højskolen, bliver du præsenteret for periodens skema og fagtilbud, hvorefter du sammensætter dit eget skema.

Du skal have min. 21 undervisningstimer om ugen - men du må gerne have flere.

Der er mødepligt til undervisningen.

fag

Hent brochuren: Højskoleophold

Udviklings- og trivselssamtaler

Som elev får du tildelt en kontaktlærer, som du har en ugentlig samtale med (ca. 15 min pr. uge). Der er tale om en vejledende samtale med en højskolelærer, som har en bred livserfaring og særlig viden på forskellige områder. Her er det dig og din udvikling og trivsel, som er i centrum.

I samarbejde med din kontaktlærer arbejder du bl.a. med at afklare dine mål, hvad enten de handler om personlig udvikling, vægttab, videre uddannelsesforløb, jobmuligheder, miljøskifte eller hvad dine mål nu måtte være.

Vi bestræber os på at møde dig, hvor du er og støtte dig i din proces - men det er dig, som skal lave forandringsarbejdet og tage de små og store skridt i den rigtige retning.

NB. I forbindelse med emneuger er der ikke samtaler.

Erfaringer fra livsstillinjen

Julia

Mine 10 måneder på højskolen! - Julia Cramer, 26 år.
Inden jeg startede på højskolen, følte jeg lidt at jeg var fanget i dårlige og usunde vaner både mentalt men også fysisk. Jeg havde prøvet at tabe mig nogle gange, men det er aldrig lykkes. Jeg manglede noget fællesskab, faglighed og noget mentalt før jeg følte mig ordentligt klædt på, til at kunne klare livets udfordringer.

Jeg kunne ikke se en vej ud af det, før min søster, gjorde mig opmærksom på Skærgården. Hun havde været i kontakt med skolen og fundet ud af, at jeg ville passe godt ind på skolen, med de problemer jeg kæmpede med  hver dag. Og skærgården har alt det jeg ledte efter fællesskab, fag, hvor min egen viden omkring mig selv, og kost kunne vokse samt forskellige motions tilbud, der gjorde motion sjovt.

Jeg var meget nervøs dagene op til jeg skulle starte, men det havde jeg ingen grund til. Atmosfæren på skolen er fantastisk! Vi er alle på skolen af en eller anden grund og det gjorde at sammenholdet og det sociale var fantastisk! Der er plads til alle. Jeg fandt hurtigt den del af mig selv, som jeg havde gemt væk så mange år, fordi jeg følte jeg ikke passede ind nogle steder.  Jeg fik lige så stille selvtilliden igen og stod ved hvem jeg er og hvad jeg har oplevet.  Det gjorde også at jeg havde nemmere ved at åbne mig op overfor andre og lukke dem ind i mit liv.

De fag jeg havde på skolen, var med til at jeg udviklede mig rigtig meget og blev mere moden og ansvarsfuld. Fagligheden blandt lærerne er høj og de var en stor del af min udvikling. De lærte mig at jeg skulle være ærlig overfor mig selv og lytte til de behov jeg havde brug for. Da jeg ligeså stille begyndte at lytte til mig selv, slappede jeg også mere af. Jeg følte en balance i kroppen og sindet.

Motionen var selvfølgelig også en stor del af livet på Skærgården og det var sindssygt hårdt i starten og jeg hader at svede, men det blev sjovere og sjovere, som tiden gik og jeg elsker at svede i dag. At dyrke motion hver dag gjorde mig stærkere fysisk men også mentalt.
Jeg tabte mig 51 kilo på mit 10 måneders ophold. Jeg fik det bedre med mig selv, jeg ændrede kropsholdning og blev lige pludseligt stolt over at være mig. De ting jeg havde opnået op ti måneder er mere end jeg havde drømt om inden jeg startede på højskole. Og jeg vil anbefale Skærgården til alle, som bare lige har brug for et pusterum fra hverdagen.  Mit ophold på Skærgården, har ændret mit syn på livet. Jeg glæder mig til at se hvad fremtiden bringer.

Lena

Lena Nielsen - Livsstilselev

For mig blev det noget ganske særligt, at være på Højskolen Skærgården. Jeg fik modet til at trappe ud af min antidepressive medicin og fik tabt de 10 kilo, jeg havde planlagt.

Samværet med mennesker med forskellige oplevelser i bagagen og forskellige syn på livet, giver inspiration og hjælper én til at se sig selv i et positivt lys, og giver mod og gejst.

Jeg fik afprøvet grænser, fandt ud af at jeg kunne være med til langt flere motionsformer end jeg troede, uden at min gigt blev forværret og uden at jeg fik flere smerter.Tempoet og sværhedsgrad kunne jeg selv justere.

Jeg har følt, at der er en høj faglighed på stedet. Lærerne gør en fantastisk god indsats både fagligt og i praksis.

Køkkenet inspirerer til at leve sundt og ernæringsmæssigt rigtigt og jeg har fået mange gode tips, jeg kan tage med mig hjem.

Jeg kan varmt anbefale andre et ophold på Højskolen Skærgården.
Læs hele historien her

Henning

img50243531_52

Henning - Senior på Livsstilslinjen
Henning er årgang 1945 og pensionist efter et langt og aktiv arbejdsliv som bl.a. flymekaniker og bogholder. Og så er han i en moden alder blevet højskoleelev på Livsstilslinjen på Familiehøjskolen Skærgården.

Læs hele historien her

Camilla

26 uger på Skærgården. Camilla Lyngsie Morsing, 24 år

Jeg valgte at tage på højskole for at give mig selv en pause og blive afklaret omkring uddannelse og studier, samt arbejde på vægttab og en livsstilsændring.

Opholdet har virkelig givet mig energien og glæden tilbage. Jeg følte ret hurtig, at jeg fandt tilbage til mig selv og begyndte at sprudle. Derudover har jeg undervejs tabt 24 kg. Jeg har fundet ud af, at en livsstilsændring ikke behøver være træls og kedelig. Man kan godt leve sundt og tabe sig uden at være på slankekur.

I forhold til valg af studie-retning er det gået op for mig, at bare fordi jeg kan og har evnerne, er det ikke ensbetydende med, at jeg skal. Det er blevet mere vigtig for mig at være i noget, hvor jeg er glad hver dag og ikke skal kæmpe.

Det sociale liv på skolen har været med til at skabe trivsel for mig. Jeg synes, der har været en dejlig stemning, der nok skyldes, at vi er mange generationer samlet, som kan bidrage positivt til hinanden på kryds og tværs. Samtidig har der været plads til, at vi unge har kunnet finde sammen i en gruppe og skabe et fantastisk sammenhold.

Fagene har suppleret hinanden rigtig godt, hvor vi er kommet omkring kost, motion, trivsel og den mentale del. Undervisningen har været helt fantastisk og har hjulpet mig i mine beslutninger. Jeg har også været glad for de kreative fag, som er afslappende, hyggelige og supplerer trivselsfagene rigtig godt. Jeg har gennem de kreative fag opdaget nye sider af mig selv.

Området omkring højskolen er helt fantastisk. Der er mulighed for dejlige gåture på de mange skovstier og gå ruter.  Søen bidrager til, at man kan finde ro og stresse af. Så jeg har virkelig nydt naturen, dens farver og alsidighed.

Det fungerer rigtig godt, at vi bor i huse med ca. 14 elever. Det er hyggeligt og trygt, at man har et tilhørsforhold til huset og eleverne man bor sammen med. Samtidig er det dejligt at have sit eget værelse med bad og toilet, som man kan trække sig tilbage i.

Michael

michael_jensen_2012_481

Michael Jensen - Elev på Livsstilslinjen
Jeg var så heldig at få et af mit livs helt store oplevelser, da jeg fik mulighed for at rykke 3 mdr. ud af min dagligdag og tage på højskole. Det kan godt være, at nogle mennesker mener, at jeg må have ført et kedeligt liv, hvis sådan noget som et højskoleophold kan blive betragtet som så stor en oplevelse.

Faktisk mener jeg selv at jeg har haft et temmelig indholdsrigt liv, så jeg må hellere redegøre for, hvorfor mit ophold blev så stor en oplevelse. Jeg har altid været en stor dreng, hvor kampen mod kiloene har været en del af min  dagligdag. Indtil jeg var i begyndelsen af fyrrerne, kunne jeg nogenlunde holde kiloene i ave, men derefter begyndte det at gå rigtigt galt og omkring årsskiftet snakkede min kone og jeg om, at der skulle ske noget, hvis jeg skulle kunne se frem til en aktiv tredje alder.

Læs hele historien her

Martin

martin_222
Martin - elev på Livsstilslinjen

I 2004 fik jeg en depression, som medførte at min vægt steg med 25 kg. Jeg har så efterfølgende prøvet at tabe mig; men uden resultat.

Her i februar oplevede jeg, at en af mine bedste kammerater fik en blodprop i hjertet. Han overlevede; men skulle igennem en 4*bypass. Hvorfor han fik en blodprop, ved jeg ikke; men formodningen var, at han havde tabt sig 30 kg. indenfor ½ år uden ordentlig vejledning og for lidt motion, så kroppens muskler ikke fulgte med.

Mit ophold har været en oplevelse hvad angår områdets beliggenhed, god undervisning samt at man har mødt folk fra alle samfundslag med samme mål: At ændre livsstil, motionere og tabe sig.

Karin

karin_624Karin Mikkelsens historie

Karin Mikkelsen - tidligere elev på Familiehøjskolen Skærgården. Her er hun fotograferet ved Familiehøjskolens Sø. Ved siden af ses et billede af Karin før opholdet.

Karin har været elev på Skærgården i alt i ét år. Inden opholdet var hun blevet færdiguddannet blomster-dekoratør, men kunne ikke se sig selv i arbejdet. Karin var 21 år, vejede 156 kilo og var ked af det hele. Hun skulle søge arbejde, men ønskede det egentlig ikke.

Læs hele historien her

Lene

Lene Andreasen, Livsstilselev

Efter 15 år på den samme arbejdsplads, hvoraf de sidste 4 år var i et flexjob, fik jeg en fyreseddel sammen med 400 andre. Øv, men vi fik en masse tilbud om kurser, men jeg kan ikke være på kursus heldags.
Jeg har længe ønsket mig et højskoleophold med livsstil og trivsel som hovedindhold fordi jeg havde det af h… til og var blevet alt for stor (på grund af trøstespisning), efter et langt liv med mange udfordringer. Jeg var og er mentalt slidt op. Jeg fik bevilget et 6 ugers ophold på Skærgården.
Der var lang fra Albertslund til Herning og jeg var ved at vende om flere gange, hvad var det jeg havde gjort. Højskole…… jeg havde mange fordomme omkring det. Jeg holdt ved og startede, på et, viste det sig, forrygende ophold.
Selvfølgelig starter dagen med morgensang efter morgenmaden, øv, var mine tanker typisk højskole, men hov man bliver jo helt glad i låget af det. Derefter en ½ times morgenmotion, øv igen jeg er jo lige stået op, Men nu vil jeg ikke undvære det, det var simpelt hen skønt at starte dagen med noget frisk luft, så var jeg klar til en dag med undervisning og motion.
Min intension med opholdet var at tabe mig, så var jeg sikker på, jeg ville få det godt. Men det viste sig at trivselsundervisningen og overvægtens psykologi sammen med sund mad i de rette mængder gjorde udslaget. Mens jeg var på Skærgården tabte jeg 10 kg, og efter jeg er kommet hjem har jeg yderligere tabt 18 kg.

Jeg har det fantastisk, og selv om jeg kom hjem til nogle udfordringer, (kom hjem fra indkøb og fandt min bror men en hjerneblødning), og jeg måtte aflive min dejlige hund for 14 dage siden, er jeg ikke begyndt at trøstespise som jeg plejer. Jeg går mange og lange ture, og det virker.
Mine fordomme er kommet til skamme, og det har haft en næsten ubeskrivelig betydning for mig at komme over til Skærgården. Lærerne har været fantastisk dygtige, og samværet med andre elever har også været uundværligt. Det var altid opbakning når man havde det svært. Der er godt nok nogen der har lagt øre til mange tude ture.
Jeg anbefaler både til højre og venstre et ophold på Skærgården, det er meget lærerigt.
Jeg nyder livet, og vil på sigt helt sikkert vende tilbage.

Vejning

vejning

Én gang om ugen er der mulighed for at blive vejet.

Maden

Skærgårdens kompetente køkken sørger for, at du hver dag kan nyde sund og velsmagende mad i højskolens spisesal. Maden tilberedes af friske råvarer, og vores kok og køkkenchef Karen Sand Sørensen er garant for et eksperimenterende køkken, hvor der til stadighed inddrages nye smagssammensætninger.

Skærgårdens kost overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og der er løbende fokus på fx at begrænse anvendelsen af mættet fedt og brugen af salt og sukker.

Til morgenmad serveres der hjemmebagt brød sammen med et stort udvalg af sunde morgensmadsprodukter foruden frugt og grønt.

Vi spiser varm mad til frokost, og vi arbejder pædagogisk med gode rutiner omkring måltidet, bl.a. ved - alt efter behov - at veje maden eller bruge tallerken-modellen.

Ved frokost og aftensmad finder du altid et udvalg af salater. Vi bruger meget råkost, og du vil stifte bekendskab med rigtigt mange varianter, som du selv vil kunne bruge senere.

Fuldkorn er også en vigtig del af vores kostsammensætning. Når der er kulhydrater på menuen, er der altid fuldkorn i vores brød, pasta og ris.

Der er altid adgang til sunde mellemmåltider.

Hver uge har vi en fiske-dag og en vegetar-dag.

Aftensmaden serveres kl. 18.00 og er en kombination af lune og kolde retter.

Velbekomme! 

Motionen

Motionen på Skærgården er frem for alt alsidig, og der er altid mulighed for at tage individuelle hensyn. Når vejret tillader det, bruger vi naturen omkring os så meget som muligt: Både til boldspil, outdoor-træning, gå- og cykelture, orienteringsløb og naturligvis aktiviteter i eller på vandet (vi har det skønneste badevand i højskolens egen sø og har du lyst, kan du sejle en tur i en af vores kanoer).

Idrætssalen bruges til boldspil, gymnastik, zumba, boksning, bodytoning, aerobic, power hoop og al anden idræt, der giver sved på panden og smil på læben. Det sidste er en vigtig del af filosofien: Hvis det er sjovt, glemmer man tid og sted!

I vores træningslokale er der spinning-cykler, et løbebånd, en ro-maskine, en cross-trainer samt vægte til styrketræning.

Vores filosofi er, at motionen skal være varieret og give mening for den enkelte, som gerne skal tage hjem med inspiration til en fortsat aktiv hverdag.

bokse-store-bolde

Vil du gerne vide mere om Højskolen Skærgården?

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere info