Skolekredsen

Velkommen til Skolekredsen

I 1993 blev Højskolen Skærgårdens skolekreds dannet med det formål at skabe og støtte engagementet i og omkring højskolen.

Skolekredsen er i dag bindeled til højskolen, både for mennesker der ønsker at støtte op om højskolens arbejde og for tidligere medarbejdere og elever.

Skolekredsen er højskolens øverste myndighed. På den årlige generalforsamling i september vælges medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består af ni medlemmer og hvert år er tre medlemmer på valg, og de vælges for en tre-årig periode.

Alle, som har interesse i at bevare og videreudvikle højskolen, kan være medlem af skolekredsen, dog ikke nuværende elever og ansatte på Skærgården. Højskolens elever kan først melde sig ind, når de har afsluttet deres ophold.

Tilmelding til skolekredsen
Et medlemskab koster p.t. 200 kr. om året. Kontingentet fastsættes på årsmødet.

Du kan blive medlem ved at indbetale beløbet på skolens konto i Vestjysk Bank: 7604-1303215, overføre via Mobile Pay til 63927 eller betale på kontoret. Husk at skrive "Skolekreds" på betalingen (dit navn fremgår automatisk).

Som medlem deltager du gratis i årsmødet.

Årsmøde og generalforsamling
Hvert år inviteres der til årsmøde og generalforsamling på Højskolen Skærgården.

ALLE er velkomne og kan deltage i både årsmøde og generalforsamling. For at være stemmeberettiget kræves der gyldigt medlemskab, dvs. at kontingent skal være betalt senest fire uger før generalforsamlingen.

Alle, der ønsker at støtte højskolens arbejde og udvikling, kan blive medlem af skolekredsen, dog ikke nuværende elever og lærere.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen, og kan sendes til kontoret@hjsk.dk.

Den endelige dagorden offentliggøres her på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen og sendes direkte til skolekredsens medlemmer.

På generalforsamlingen fremlægges årsberetning og regnskab, og der er valg til bestyrelsen.

Yderligere oplysninger om skolekredsen findes i vedtægternes §2 (se menuen til højre). Tilmelding til årsmødet skal ske på 97124390 eller til kontoret@hjsk.dk

img_8400

Generalforsamling torsdag d. 22. september 2022 kl 17

Generalforsamling i Skolekredsen

Skolekredsen for Højskolen Skærgården indkalder hermed til generalforsamling og årsmøde torsdag 22. september kl. 17. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag 1. september. Forslagene vil blive bekendtgjort sammen med dagsorden senest 8. september.

Alle har adgang til at deltage i årsmøde og generalforsamling, men kun medlemmer af skolekredsen har stemmeret. Medlemskab kræver, at kontingent er betalt senest 4 uger før årsmødet.

Skærbæk, den 18. august 2022På bestyrelsens vegneForstander Vibeke Lundbo

Vil du gerne vide mere om Højskolen Skærgården?

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere info