Skolekredsen

Velkommen til Skolekredsen

I 1993 blev Højskolen Skærgårdens skolekreds dannet med det formål at skabe og støtte engagementet i og omkring højskolen.

Skolekredsen er i dag bindeled til højskolen, både for mennesker der ønsker at støtte op om højskolens arbejde og for tidligere medarbejdere og elever.

Skolekredsen er højskolens øverste myndighed. På den årlige generalforsamling i september vælges medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består af ni medlemmer og hvert år er tre medlemmer på valg, og de vælges for en tre-årig periode.

Alle, som har interesse i at bevare og videreudvikle højskolen, kan være medlem af skolekredsen, dog ikke nuværende elever og ansatte på Skærgården. Højskolens elever kan først melde sig ind, når de har afsluttet deres ophold.

Tilmelding til skolekredsen
Et medlemskab koster p.t. 200 kr. om året. Kontingentet fastsættes på årsmødet.

Du kan blive medlem ved at indbetale beløbet på skolens konto i Vestjysk Bank: 7604-1303215, overføre via Mobile Pay til 63927 eller betale på kontoret. Husk at skrive "Skolekreds" på betalingen (dit navn fremgår automatisk).

Som medlem deltager du gratis i årsmødet.

Årsmøde og generalforsamling
Hvert år inviteres der til årsmøde og generalforsamling på Højskolen Skærgården.

ALLE er velkomne og kan deltage i både årsmøde og generalforsamling. For at være stemmeberettiget kræves der gyldigt medlemskab, dvs. at kontingent skal være betalt senest fire uger før generalforsamlingen.

Alle, der ønsker at støtte højskolens arbejde og udvikling, kan blive medlem af skolekredsen, dog ikke nuværende elever og lærere.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen, og kan sendes til kontoret@hjsk.dk.

Den endelige dagorden offentliggøres her på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen og sendes direkte til skolekredsens medlemmer.

På generalforsamlingen fremlægges årsberetning og regnskab, og der er valg til bestyrelsen.

Yderligere oplysninger om skolekredsen findes i vedtægternes §2 (se menuen til højre). Tilmelding til årsmødet skal ske på 97124390 eller til kontoret@hjsk.dk

Vil du gerne vide mere om Højskolen Skærgården?

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere info