Trivselslinjen

Velkommen på Trivselslinjen - For folk i forandring

Trivselslinjen

Velkommen. Trivselslinjen på Skærgården henvender sig til dig, som står i en overgangsfase i livet og har brug for tid og rum til personlig udvikling, læring og vækst.

Måske er du netop blevet arbejdsløs, efterlønner eller pensionist; måske er du blevet enlig eller skilt; måske er ungerne fløjet fra reden - eller måske har du bare brug for tid til at overveje, hvad der er vigtigt i dit liv, og hvilken retning det skal tage? I så fald er Trivselslinjen måske noget for dig.

Bæredygtig personlig udvikling og vækst
På Trivselslinjen arbejder vi med bæredygtig personlig udvikling og vækst, og vi bestræber os på at møde dig der, hvor du er. Vi interesserer os for, hvordan vi kan skabe sundhed og trivsel for os selv, for vores nærmeste og for den verden, vi er en del af.

triv

Undervisningen

I en del af undervisningen arbejder vi med forskellige teorier og modeller som kombineres med øvelser, refleksion og fælles dialog. Anden undervisning har mere fokus på kunstneriske oplevelser og kreative aktiviteter samt sang, motion og bevægelse. Endelig vil du komme til at arbejde med simple former for nærværstræning og meditation.

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være elev på Skærgården. Alle voksne er velkomne. Dog skal du være i stand til at tage fuldt vare på dig selv. Det betyder bl.a., at du skal rådføre dig med din læge før tilmelding, hvis du skulle lide af sygdom af betydning for dit ophold. Er du i tvivl om, hvorvidt du er klar til et højskoleophold, er du meget velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.

Kontaktlærer

Som elev på Skærgården får du tildelt en kontaktlærer, som fungerer som mentor og sparringspartner i løbet af dit højskoleophold.

Varighed og finansering

Vi anbefaler, at dit ophold på Skærgårdens Trivselslinje er af minimum 12 ugers varighed, men der er også mulighed for at vælge et 6-ugers-forløb. Læs mere om opholdets forløb og rytme her.

Det sker ofte, at vore elever vælger at forlænge deres ophold ud over den først aftalte periode. Men beslut dig hurtigt - vi har ofte kun få eller ingen ledige pladser.

De fleste betaler selv deres ophold. Enkelte får det bevilliget gennem kommunen. Kontakt evt. din sagsbehandler for at høre mere om mulighederne. Se vores priser her.

Lys på søen

Trivselslinjen - en del af helheden

En stor del af undervisningen på Trivselslinjen foregår sammen med elever fra højskolens anden linjen, Livsstilslinjen, og i både undervisning og fritiden vil du møde mennesker, som står overfor forskellige udfordringer i livet. På den måde er der masser af mulighed for socialt samvær og spændende læring både internt på linjen og på tværs af linjerne.

Indkvartering - eget værelse med bad og toilet

Som elev bliver du indkvarteret i et af vores fire elevhuse, hvor du får dit eget værelse med bad og toilet. I hvert af husene er der bl.a. et fælles køkken, vaskerum og opholdsstue. Derudover har vi en lang række fine faciliteter, som dækker dine dagligdags behov.

Omgivelser og faciliteter

Højskolen ligger direkte ud til en smuk badesø, og vi har direkte adgang til store arealer skov og naturområder og dermed masser af muligheder for at bruge naturen til rekreation af både krop og sind.  Som elev har du som udgangspunkt eget værelse med bad og toilet.

familie-hjskolen-61

Trivselslinjen - Sundhed og Balance

Tilmeld dig til Trivselslinjen her

Fagene på Trivselslinjen

Obligatoriske fag

Undervisningen er naturligvis en central del af hverdagen på Skærgården. Her har du mulighed for at opnå større viden og indsigt og samtidigt øge dine færdigheder på mange forskellige planer.

I undervisningen såvel som i det daglige liv på højskolen vil du møde andre, som - måske ligesom du selv - står overfor udfordringer i livet. Den fælles dialog og erfaringsudveksling giver mange en fornemmelse af ikke at stå alene i arbejdet med at skabe positive forandringer.

Personlig udvikling, fællesskab og trivsel
En række fag har fokus på den personlige udvikling, forandring og trivsel. Her vil du bl.a. kunne få indsigt i forskellige psykologiske teorier, få en større forståelse af dig selv og andre og lære, hvordan du kan skabe positive forandringer i dit liv, fx. ved at bryde med uhensigtsmæssige vaner. En del af undervisningen handler også om fællesskabet og om filosofiske og eksistentielle spørgsmål.

Idrætsfag
Uanset om du har behov for at tabe dig eller ej, har du mulighed for at vælge mellem en række idræts- og bevægelsesfag. Undersøgelser viser nemlig, at vores individuelle sundhed og trivsel i høj grad afhænger af, om vi er fysisk aktive. I idræts- og bevægelsesundervisningen får du mulighed for at vælge motionsformer og aktivitetsniveauer, som passer dig og din fysiske form. At finde bevægelses-friheden og glæden er centralt for idrætsundervisningen på Skærgården.

Kost og sundhed
En øget bevidsthed og viden omkring kost kan være stærkt medvirkende til øget trivsel og er samtidigt et vigtigt redskab i forbindelse med vægtregulering, hvad enten det drejer sig om vægttab eller om at komme sig. Samtidig er kosten også en vigtig energikilde til både de mentale og fysiske aktiviteter. Vi har derfor forskellige fag, der handler om kost og ernæring, både i praksis og i samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Vi underviser i ernæringsrigtig madlavning og i den gode smagsoplevelse, som bl.a. handler om at lave forskellige produkter fra bunden.

Kreative fag
Højskolen tilbyder også undervisning i kreative værksteds-fag, hvor du får mulighed for at udfolde dine evner under kyndig vejledning fra højskolelærerne. Men der er også mulighed for at arbejde mere selvstændigt med forskellige udtryksformer og materialer.

elever-aeldre
IMG_9587

Morgensamling

Morgensamlingen er vores fælles start på dagen og foregår normalt i foredragssalen. Vi begynder med en sang eller tre, får fælles informationer og tager derudover bl.a. dagsaktuelle emner op, hvad enten de vedrører livet på højskolen eller i det omgivende samfund. Den enkelte morgensamlings indhold præges i høj grad af den enkelte undervisers kompetencer

Morgensamlingen afsluttes med en fysisk aktivitet, så vi får kroppen i gang. Måske går vi en tur, måske leger vi en leg, måske hopper vi i søen eller sejler i kanoerne, måske tager vi en sneboldkamp - mulighederne er mange.

 

Undervisere: Vibeke Lundbo, Almind Spelling-Sørensen & Michael Møller Andersen

Liv og Læring

Liv og Læring er et helhedsorienteret fag, som handler om at blive lidt klogere på os selv og på hinanden. Vi vil hen over foråret komme ind på mange forskellige tanker og teorier, som kan hjælpe os med at sætte ord på, hvem vi er, hvordan vi lærer, og hvordan vi udfolder os i verden på en bæredygtig måde.

Undervisningen er en kombination af teoretiske oplæg, dialog på holdet, refleksioner i grupper samt individuelle øvelser. Her er der plads til at reflektere, diskutere og filosofere over nogle af de store spørgsmål - men altid med udgangspunkt i det almindelige liv.

Underviser: Michael Møller Andersen

Litteratur:


 

Coaching og kunsten at leve, Ole Vadum Dahl, Borgen 2006

 

7 gode vaner – personligt lederskab og livskraft, Stephen R. Covey, Schultz, 2006

 

Kaizen – et lille skridt kan ændre dit liv, Robert Maurer, Borgen, 2006

 

Født vinder – transaktionsanalyse med gestalteksperimenter, Muriel James & Dorothy Jongeward, Borgen, 2001

 

Følelsernes Intelligens, Daniel Goleman, Borgen, 1997

 

Kast lys over skyggen, Debbie Ford, Borgens Bogklub, 2001

 

Coaching, Sofia Manning, Aschehou, 2004

 

Den analytiske psykologis grundlag og praksis, C. G. Jung, Gyldendal, 1993

 

Udviklingspsykologiske teorier, Espen Jerlang (red.), Socialpædagogiks Bibliotek

 

At give og tage imod kritik, Guro Øiestad, Dansk Psykologisk Forlag, 2007

 

Slået af indsigt, Jill Bolte Taylor, Borgen, 2009 - se www.ted.com

 

Skæld ud på Gud, Preben Kok, Informations forlag, 2008

 

101 ting jeg gerne ville have vidst da jeg blev gift, Linda og Charlie Bloom, Borgen, 2004

 

Kunsten at elske, Erich Fromm, Gyldendal, 2002

 

En mor bliver til, Daniel N. Stern, Hans Reitzels Forlag, 2001

 

Følelsernes Alkymi, Tara Bennett-Goleman, Borgnes Bogklub, 2002

 

Sjælens fem Rytmer, Gabrielle Roth, Aschenoug, 2003

 

Gud har en drøm, Desmon Tutu, Aschehoug, 2004

 

Den tredje tilstand - religionspsykologi, Lars Bo Bojesen, Gyldendal, 1996

 

Munken og Filosoffen - Buddhismen i dag, Jean Francois Revel & Matthieu Richard

 

Det gode liv – indføring i livsfilosofi, Mogens Pahuus, Gyldendal, 1998

 

At stå i det åbne- dannelse gennem filosofisk undren og nærvær, Finn Thorbjørn Hansen, Hans Reitzels Forlag, 2008

 
Jagten på det perfekte liv, Tal Ben-Shahar, Dansk Psykologisk Forlag, 2010
 

At lykkes, Martin Seligman, Forlaget Mindspace, 2011
Selvets Verden, Jan Brødslev, Gyldendals Akademiske, 2008
 
Links
 
 


 
 
 

Yderligere Links og Litteratur:


Om FLOW-teorien

Flow og engagement i hverdagen, Mihaly Csikszentmihalyi, Dansk Psykologisk Forlag, 2005

 

Selvets udvikling, Mihaly Csikszentmihalyi, Dansk Psykologisk Forlag, 2008

 

Flow og fordybelse, Frans Ørsted Andersen, Hans Reitzel, 2006

 

Blivklog.dk - Læs meget mere om Flow herSe kort film om Mange intelligenser fra UniverseResearchLab

Om Jungs typologier og MBTI-test

Forståelse fremmer samtalen, Preben Grønkjær, Gyldendal, 2004


 

Om Signaturstyrker - Positiv psykologi

Authentic Happiness, Nicholas Nreadly Publishing, 2003

At lykkes, Martin Seligman, Mindspace 2011

Fællestime

I fællestimen arbejder vi med fællesskabet på højskolen.

60 mennesker under samme tag, opdelt i 4 elevboliger kræver sit af den enkelte.

Timen har som mål at medvirke til at støtte den sociale trivsel og demokratiske dannelse blandt eleverne.

Midlerne er mange:

 • Fællessnakke om dagligdagen
 • Husvis gruppearbejde med udgangspunkt i behovet for fælles regler
 • Opgaver om fordomme, konfliktløsning, gruppedynamik
 • Husudfordringer, hvor de enkelte huse skal arbejde med en udfordring og præsentere resultatet for de andre
 • Forberedelse af åbent hus-arrangement. Alle elevhusene skal på skift arrangere et åbent hus-arrangement, hvor de inviterer de tre andre huse på besøg.

Underviser: Almind Spelling-Sørensen

Trivsel 1 - Viden og værktøj

TRIVSEL handler om at blive klogere på, hvad det vil sige at trives. Hvad skal der til, og hvordan kan vi tage aktivit hånd om at skabe trivsel for os selv - og for andre.

I Trivsel 1 gennemgår vi udvalgte teorier, modeller og værktøjer fra psykologien og fra lærings- og udviklings-teorien. Det giver os forhåbentligt større indsigt i og forståelse for os selv og andre, og målet er at du bliver (endnu bedre) i stand til at skabe trivsel i dagligdagen.

Faget forløber over 5 moduler med følgende overskrifter:

 

 • Lykke vs. trivsel
 • Sundhed og Helbred
 • Udvikling og læring
 • Det der virker
 • Flow og fordybelse

Undervisningen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og enkle øvelser og opgaver.

Trivsel 1 er obligatorisk for nye elever - og rutinerede må også gerne være med (igen).

Underviser: Michael Møller Andersen

Mental Sundhed

I dette fag bliver der arbejdet med at træne de mentale muskler og se på, hvad der skal til for at skabe mental sundhed. Vi vil bl.a. komme ind på, hvordan vi taler til os selv og hvilke overbevisninger, vi har om os selv og verden. Vores indre dialog og vores tanker påvirker i høj grad vores balance og trivsel. Vi kommer også til at arbejde med værdier, styrker og projektioner. En del af faget omhandler også at se på vores drømme og ønsker for fremtiden. Så der vil blive tid til at reflektere over, hvordan vi hver især kan støtte os selv i at gå den retning, der giver mening og skaber glæde for den enkelte.

I vil undervejs blive introduceret til forskellige teorier og øvelser, som vi sammen vil reflektere over. Derudover vil der være øvelser, der kan arbejdes med individuelt og i små grupper.

Underviser: Marie Dalgaard

Valgfag (eksempler)

OBS: Valgfagene varierer henover året.
Du kan ikke forvente at alle tilbud er i skemaet.

Kreativitet

Hvad er kreativitet? Hvordan kan vi forstå de kreative processer? Og hvordan kan vi stimulere vores kreativitet, så vi får skabt noget nyt?

Disse spørgsmål vil vi søge svar på igennem forskellige teorier og modeller – samt ved at gå ind i de kreative processer i praksis.

Vi vil hen over perioden arbejde hen imod et konkret produkt, som vi kan præsentere i den sidste undervisningstime.

Deltagerne tager hver især udgangspunkt i former og teknikker, som de allerede har erfaringer med, og arbejder selvstændigt med processen. Undervejs er der mulighed for sparring på processen af underviseren.

De kreative udtryk kan være i form af tekst, fotografi, tegning, musik, digitale udtryk mv. Hver undervisningsgang vil bestå af teori, praksis og refleksion over praksis.

Underviser: Michael Møller Andersen

Mindfulness

Mindfulness handler om at være opmærksom på det, der sker lige nu, uden at ønske, at det skal være anderledes. Det handler om at vågne op til det liv, du har lige nu. Ikke det liv, der har været, eller måske vil komme.

Mindfulness er desuden en træning i en venlig indstilling - både overfor dig selv og andre og hjælper dig til at rumme dine følelser, så du med øvelse kan skabe mental ro, klarhed og balance.
Jeg vil undervejs guide dig gennem forskellige meditationer enten siddende eller liggende.

Vi vil i undervisningen sætte tempoet helt ned. Jeg sætter stille og roligt musik på, så vi kan træne os selv i at være nærværende.

Undervisningen foregår i multirummet på børneskolen og vil være en blanding af teori og praktiske øvelser.

Underviser: Marie Dalgaard

Yoga

Yoga forener krop og sind og skaber harmoni mellem krop og sind. Du vil opleve at få en større kropsbevidsthed, og bliver mere opmærksom på de signaler kroppen sender dig.

Vi arbejder med åndedrættet, som skal hjælp os længere ud i øvelserne.
Yoga vil virke afstressede, styrkende og vil smidiggøre din krop.

Yoga handler ikke om at kunne nå sine tæer, men derimod om, hvad du lærer på vejen derned.

Du vil blive guidet stille og rolig igennem øvelserne, og der vil blive taget hensyn alt efter hvor du er.

Underviser: Connie Maul

Trivsel 2 - Praksis og Perspektiv

I Trivselsfag II bygger vi bl.a. videre på emner fra faget Livskundskab og Trivselsfag I. Gennem praktiske øvelser og dialog arbejder vi mere konkret med, hvordan vi kan øge vores trivsel i hverdagslivet. Her er der plads til at sætte ord på livet - og måske handling bag ordene. Også her lærer vi af hinandens erfaringer og af den ekspertviden, som findes på området.

Faget er bl.a. baseret på positiv psykologi, og det centrale spørgsmål i undervisningen er, hvad trivsel er, og hvad vi selv kan.

Underviser: Michael Møller Andersen

Se link-samling under faget Liv og Læring

Raku

Raku er en måde at brænde keramik på, og rakuteknikken er en gammel japansk brændingsmetode.

Først skal leremnerne formes ved brug af pladeteknik, pølseteknik eller den frie fantasi til at skabe en skulptur.

Derefter skal leremnerne forglødes i en almindelig ovn.

Efter forglødningen glaseres leremnerne i den ønskede glasurfarve, hvorefter leremnerne brændes i en specialisoleret tønde ved hjælp af en gasbrænder.

Ved raku krakelerer glasuren, hvilket giver et unikt udtryk, og man ved ikke hvordan resultatet bliver på forhånd.

Raku brænding er ild, røg, spænding og trylleri.

Underviser: Connie Maul

Maleri

De fleste af os har tegnet og malet som børn - nogen stoppede, da de fik andre interesser, mens andre har holdt fast i at skabe billeder. Om du hører til de første eller de sidste betyder ikke noget her. Alle kan være med! Som udgangspunkt kan du forvente at male ET færdigt maleri i løbet af 6 uger. Der undervises i farveblanding, materialelære og maleteknik.

Underviser: Bonnie Vestervig

Madværkstedet

Her er det vi skal være kreative og samtidig få et indblik i, hvordan fødevarer fremstilles. Vi laver pølser, som spegepølser eller vores middagsmedister. Oste af forskellige typer, sennep, kryddersalt, krydder snapse er vi ofte producenter af, og nogle gange har vi forsøgt os med at ”knække koden” til fremstilling af øl.

Vi skal sanke (indsamle) årstidens produkter i området, som vi anvender i produktionen eller konserverer med de forskellige metoder til senere brug.

Så har du en ”madhåndværker” i maven og har lyst til at lære at lave egne produkter i højere grad, så er madværkstedet sikkert noget for dig.

Madværkstedet er i nogen grad sæsonpræget, og nu går vi mod julen og vinteren, hvilket det så vil bære præg af.     

Underviser: Anne Merete Markussen

Skærgårdsmad

I praktisk madlavning arbejder vi ud fra det undersøgende, sanselige og det kreative i at lave mad, men hvis du er lidt mere til ”frikadellesløjd” er du også velkommen. Vi taler om, og erfarer hvordan de enkelte produkter spiller sammen, hvilke egenskaber de har, og hvordan man kan ændre en opskrift til en måske mere sund udgave. 

Vi vil lave mad til alle måltider i løbet af dagen, så du bliver præcenteret for hvordan man bager et godt brød, ideer til mellemmåltider, salater til hovedmåltiderne, hvad betyder stegemetoder af kød, eller hvordan laver man en go sovs, eller velsmagende frikadeller. Fusionsmad, men også mormor mad, med vægt på årstidernes råvarer. Altid med udgangspunkt i ernæringsrigtigt og sund mad for alle, og til alle. 

Der er plads til masser af indspark og udfoldelse i vores køkken. 

Vi kan desværre ikke være mere end 12 i køkkenet ad gangen, så der er rotation i valg af faget. (Efter 6-7 uger) 

Underviser: Anne Merete Markussen

Motivation og vaner

Er faget der forbereder dig til tiden efter højskolen, og primært rettet på udbygning/fastholdelse af vægttab også efter hjemkomsten.

Temaerne er f.eks.

 • En kort gennemgang af de mange medvirkende årsager til overvægt, herunder hvad den nyeste forskning peger i retning af.Forandringshjulet
 • Hvordan skabes, ændres og fastholdelse vaner.
 • Motivation: skabelse og fastholdelse af motivation
 • Forudse risikozoner for tilbagefald og forebyg tilbagefald samt håndtering af tilbagefald
 • Ressourcearbejde
 • Hvem skubber og bremser dit livsstilstog
 • Tips og tricks: praktiske hjælpemidler til fastholdelse af motivationen: internet, apps til smartphones o. lign.
 • Geniale koststrategier

Vurder informationsstrømmen af sundhedsråd, fordele og ulemper ved forskellige kure, herunder slankeoperationer set i forhold til livsstilsændring

Underviser: Klaus Olsen

Overvægtens psykologi

Dette er faget, hvor vi arbejder bredt omkring psykologien bag ved overvægt og livet med overvægt samt eventuel modstand mod forandring.

Temaer som

 • Er det en spiseforstyrrelse, eller er det dårlige vaner, og hvornår er det en spiseforstyrrelse.
 • Kan man tale om afhængighed af f.eks. sukker og evt. medafhængige
 • At finde ressourcerne i sig selv (ud fra teorierne i Narrativ psykologi)
 • Stigmaer, hvordan kan du forsøge at gøre op med stigmaer bl.a. med udgangspunkt i Irvin Yaloms ”frk. Fed” (Eksistentiel psykologi)
 • Kognitiv psykologi - sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige reaktioner på oplevelser.
 • Hvordan tackler jeg mine omgivelser i forhold til vægten generelt og i forhold til livsstilsændring.
 • Hvordan kommunikere jeg mine behov, så jeg bliver forstået.

Vi går i dybden med forandringshjulet, ambivalens, livsstilstog etc. med udgangspunkt i øvelser fra bogen ”motivation til forandring”

Underviser: Klaus Olsen

Svømning, fit og velvære i DGI-huset

I DGI-huset i Herning, er der rig mulighed for at få sig rørt både på land og i vand. DGI-huset rummer et stort område med forskellige bassiner og redskaber til træning i vand samt et flot træningscenter med mange maskiner.

OBS: Man får udleveret DGI-billetten på højskolen, men står selv for at komme til/fra DGI-huset i Herning på enten cykel eller i bil!

Mobility

Mobility er bevægelighedstræning – Range of motion træning. Formålet er ikke at blive smidig for smidighedens skyld, men at kunne udføre alle former for bevægelser i hverdag og idræt med større lethed.

Øvelserne er rettet mod positur og kropsholdning og styrker bl.a. dine skuldre, hofter, ryg, mave og mave.
Det er et lav intensitetsfag, hvor alle kan være med.
De fleste af øvelserne er nogle som du selv kan fortsætte med, når du kommer hjem.

Noget af det der belaster det moderne menneske mest er, at vi er blevet så intellektuelle. I mobility bliver der arbejdet ned i kroppen.

Beklædning er træningstøj og- sko eller bare fødder som tillader fri bevægelighed.

Underviser: Knud Clausen

Dans

Dans er en samværsform, der ikke bare udvikler gode ben og koordineringsevne. Dans giver også masser af humør, glæde og så er den med til at udvikle kursisternes evne til at samarbejde. Det handler ikke kun om at lære trin og takt, men også bare om at turde at danse.

Du vil lære følgende danse:
• Vals
• Quickstep
• Cha cha cha
• Jive

Underviser: Connie Maul

Slow

Slow er bevægelser i slowmotion, det er at bevæge sig langsomt over tid.

Målet med faget er at gå fra hovedet og ned i kroppen, vi vil arbejde med bevægelser i slowmotion og ad den vej vil udvide vores bevidsthed om vore bevægelser.
At arbejde med langsomme bevægelser er en effektiv måde at komme ned i hastighed på, det skærper kropsbevidstheden hindre tankemylder.

At bevæger sig langsomt slower tankerne.
Det gælder om at finde det rette tempo, Så får du det bedste ud af livet.

Underviser: Knud Clausen

Kreativt Værksted

I faget Kreativt Værksted vil du komme til at arbejde med forskellige materialer og metoder for at kunne frembringe netop dit helt unikke udtryk. Faget bliver suppleret med en fast aften, hvor der også vil være mulighed for at arbejde i det kreative rum.

Underviser: Bonnie Lykke Vestervig

Outdoor fitness

Motion udendørs, hvor vi bruger naturen.
Vi er ude i al slags vejr.

Vi træner funktionel træning og bruger vores egne kroppe som redskaber i øvelserne.

Underviser: Knud Clausen

Qigong

Qigong er kinesiske helseøvelser, som ofte bliver anvendt i forbindelse med den alternative kinesiske medicin og anvendes både forebyggende, styrkende og helbredende. Qigong betyder energitræning eller at arbejde med energi.

Det gennemgående træk ved øvelserne er, at vi laver øvelserne langsomt, kontrolleret og afslappet. Vi øver os i at være mentalt til stede og blive klar over hvad øvelserne er godt for.

Derudover giver de rolige bevægelsesmønstre kombineret med en lang og dyb vejrtrækning en større mængde ilt til kroppens celler. Øvelserne styrker muskler, sener, nerver og blodcirkulation. Endelig har qigong en beroligende og afstressende virkning, som giver en indre ro.

Underviser: Marie Dalgaard

HitFit

HitFit er en højintens forbrændingstime med god energi og danseglæde. Marianne Eighil har skabt konceptet og har lavet koreografi til forskellige hit numre fra de forskellige årtier - fra 50´erne og op til nu.

Det handler ikke om, at danse perfekt. Det handler om, at have det sjovt og gerne synge med på numrene. Selvom der er gang i den, kan niveauet tilpasses. Koreografierne er forholdsvis simple, så vi hurtigt kan komme i gang. Så en glad og varm dansetime, hvor både pulsen og humøret ryger i top.

Underviser: Marie Dalgaard

Vandmotion

Her tager vi ind til Herning svømmehal til en omgang sund og sjov træning i vandet.
Vi samles på højskolens p-plads, så vi kan arrangere kørelejlighed, da I selv skal sørge for at komme derind.

Ved træning i vand forbrænder vi mere energi pga. af vandmodstanden og opdriften, end hvis vi lavede tilsvarende øvelser på land. Det føles ikke hårdt og ser ikke særlig energikrævende ud, men vi får styrket alle kroppens muskler fra top til tå på en skånsom men effektiv måde.

I kommer til at laver forskellige øvelser både med redskaber (håndvægt, slanger, plader osv.) og uden redskaber hvor blot vandet bruges som modstand. Hvor hårdt det skal være, er op til dig selv. Vi krydrer indimellem timerne med lidt aquadance, boldspil og små konkurrencer.

Husk en 20’er til opbevaringsskabene.

Underviser: Marie Dalgaard

Eksempel på skema

Hent eksempel på et skema for en 6-ugers periode her til højre.

Vi gør opmærksom på at udvalget af valgfag varierer hen over året. Andre fag er gennemgående.

Et skema består af en række obligatoriske fag og en række valgfag. Desuden tilbyder vi forskellige frivillige aktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne. Når du starter på højskolen, bliver du præsenteret for periodens skema og fagtilbud, hvorefter du sammensætter dit eget skema.

Du skal have min. 21 undervisningstimer om ugen - men du må gerne have flere.

Der er mødepligt til undervisningen.

skema

Hent brochuren: Højskoleophold

Udviklings- og trivselssamtaler

Som elev får du tildelt en kontaktlærer, som du har en ugentlig samtale med (ca. 15 min pr. uge). Der er tale om en vejledende samtale med en højskolelærer, som har en bred livserfaring og særlig viden på forskellige områder. Her er det dig og din udvikling og trivsel, som er i centrum.

I samarbejde med din kontaktlærer arbejder du bl.a. med at afklare dine mål, hvad enten de handler om personlig udvikling, vægttab, videre uddannelsesforløb, jobmuligheder, miljøskifte eller hvad dine mål nu måtte være.

Vi bestræber os på at møde dig, hvor du er og støtte dig i din proces - men det er dig, som skal lave forandringsarbejdet og tage de små og store skridt i den rigtige retning.

NB. I forbindelse med emneuger er der ikke samtaler.

Erfaringer fra trivselslinjen

Bettina

Så er det næsten 14 dage siden, jeg kom hjem fra den mest fantastiske rejse. 3 måneders højskoleophold på Skærgården er slut. Det har været en fantastisk og livsforandrende rejse. Jeg har nydt hvert et sekund. Det er uden tvivl det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv!
Højskolen ligger lidt uden for Herning ved en dejlig badesø i den smukkeste natur.
Fællesskabet og rummeligheden på højskolen er enestående. Jeg har mødt de dejligste mennesker, og deres livshistorier har berørt mig dybt. Jeg vil gemme minderne og mine højskolevenner dybt i mit hjerte, og jeg vil glæde mig til at se hver og en igen.
Jeg har også lært en masse om livet og mig selv af de yderst kompetente og dedikerede lærere på højskolen. Jeg er blevet undervist i mental sundhed (f.eks. delpersonligheder, styrker, selvbegrænsende overbevisninger, metaprogrammer, indre landkort, værdiafklaring, mindfulness/meditation mv) og trivsel, liv og læring (f.eks. lykke, mod, sundhed og helbred, livets flod, kriser, flow og nærvær, Kaizen, ambivalens, perfektionisme vs optimalisme, SMTTE-modellen, læring, NUZO, Amygdala mv).
Jeg har også spist den sunde og gode højskole kost (masser af kål!) og dyrket vildt megen motion f.eks. step, bold og balance, cirkeltræning, udemotion, crossfit, styrketræning, intervalgang, yoga, Qigong, dans og kulturvandring. Jeg er faktisk kommet i god form, og jeg elsker det.
At synge fylder meget på en højskole. Jeg elskede at synge rundt om klaveret mandag aften - jeg skulle hilse og sige, at det bliver man “glad i låget” af.
Sidst men ikke mindst har jeg haft stor fokus på ro og restitution. Jeg har været med til skovbad, mediteret og lavet maleri i naturen, sendt små bambusbåde afsted i åen, gået ture i stilhed, lavet visionboard, skrevet refleksionhistorier, lavet mindfulness kreativitet og meget andet. Det har været enestående og nødvendigt for mig at komme helt ned i gear og blive bevidst om, hvad der er vigtigt.
Og nå ja - så er der røget 14 tiltrængte kilo. Nu føler jeg mig ikke længere som en strandet hval.
Nu er det blevet hverdag igen, og jeg kan uden at overdrive det mindste sige, at jeg lider af svær “højskole blues.” Jeg savner Skærgården SÅ meget, men jeg er lykkelig for, at jeg havde modet til at springe helt ud på det dybe vand - også i badesøen.
Fra nu af lover jeg at leve efter mine egne værdier fremover.
Tak til Skærgården, tak til mine dejlige nye højskolevenner, og tak til familien, fordi I bakkede op.
Jeg er meget glad og dybt taknemlig.

Anne Marie

At være i en livsovergang

Jeg var på et tre måneders ophold på Skærgården i foråret 2018. Det viste sig at få stor betydning for mig i livsovergangen fra et karriere arbejdsliv til en seniortilværelse.

Jeg hedder Anne Marie. Jeg er universitetsuddannet og har gennem mange år arbejdet som konsulent på mange forskellige arbejdspladser. Mit konsulentområde er psykisk arbejdsmiljø, ledelses- og organisationsudvikling. Jeg var rigtig glad for mit arbejde og fungerede som en fisk i vandet. Jeg var en vellidt og eftertragtet konsulent og brændte for de opgaver, jeg varetog.

Alligevel sagde jeg min stilling op pr. 1. september 2017. Jeg blev 65 år i efteråret 17 og havde et års tid forinden besluttet mig for at stoppe min ansættelse i sommeren 17. Hvorfor nu det? Jo, jeg oplevede, at mit arbejde tog meget af min energi, og at det betød, at jeg var for træt til resten af mit liv. Og jeg ønskede også at stoppe, mens jeg var på toppen som konsulent.

Jeg havde ikke planlagt, hvad der så skulle ske – jeg glædede mig til at kunne leve spontant. Jeg startede med at være i feriestemning: Jeg tog på en måneds vandre- og opholdsferie i Montenegro, jeg sejlede i min sejlbåd og nød bare at holde fri. Tænkte, at når jeg kom lidt længere frem, ville jeg komme til at kede mig. Og så ville jeg sætte mig ned og finde ud af, hvad jeg ville med mit liv.

Midt i november blev jeg pludselig ramt – ikke af kedsomhed – men af stor frustration og rastløshed. Jeg følte, at jeg sad fast i et hul og manglede udfordringer. Jeg var ked af det, og jeg vidste ikke, hvad det handlede om. Velmenende mennesker omkring mig havde mange gode råd til ´tilbud og aktiviteter´, jeg kunne melde mig til og gå tid. Og jeg blev virkelig provokeret, når folk spurgte: ”Kan du ikke få tiden til at gå? ” Jeg fik det sådan: Jeg skal IKKE have tiden til at gå – jeg skal leve et virksomt liv med kvalitet!

Jeg har en dejlig søn, som med stort udbytte har været elev på Skærgården i to omgange. Og han sagde: ”Mor. Du skal tage på Skærgården og finde ud af at blive glad for dit liv”. Jeg tænkte: ”Hmm – nej – jeg finder selv ud af det”. Han blev ved med at insistere, og det endte med, at jeg blev elev på Skærgården januar 2018.

Det blev 3 måneders intensiv personlig udvikling, hvor jeg fandt ind til mig selv. Jeg fandt ind til mine personlige værdier:

• Jeg fandt ud af, at jeg jo bare stortrives i meningsfuldt samvær med andre mennesker, hvor vi fordyber os i livet med alle dets facetter. Det er det, der har været drivkraften i hele mit arbejdsliv, og det er jeg nu i gang med at finde i nye sammenhænge og i mindre målestok. Jeg arbejder lidt som freelance konsulent med de opgavetyper, jeg brænder specielt for = plukker kirsebærrene. Sammen med et andet engageret menneske er jeg undervejs med at udbyde et udviklingsforløb rettet mod mennesker, der står i livsovergange fra arbejdsliv til seniortilværelse. Og jeg er blevet aktiv medlem af frivillig organisationen Seniorer uden grænser, der arbejder med udviklingsprojekter i den tredje verden.

• Samtidig med, at jeg har fundet ind til mit engagement, har jeg også fundet ind til en indre ro. En ro som giver plads til bare at være. En ro til at være mig og til at åbne mig og mine sanser for verden, naturen og alle de dejlige mennesker, jeg omgives af. På Skærgården blev jeg bevidst om nogle personlige handlemønstre, der bandt for meget negativ energi. Dem er jeg godt i gang med at slippe. Jeg har i stedet i bred forstand fokus på nærvær, kærlighed og meningsfuldhed.

Jeg troede, at jeg skulle på Skærgården for at finde ind til hvilke hobbybetonede aktiviteter, jeg skulle fylde mit fremtidige liv med – men sådan gik det ikke. Jeg har fundet ud af, hvilke motionsformer, der gør mig glad – især vandreture. Og jeg har fået skabt mig nogle nye nære relationer, som jeg nyder nu at fortsætte kontakten med. Men det allervæsentlige udbytte er: Jeg har fundet frem til en personlig guideline for, hvordan jeg nu skal leve et autentisk liv i overensstemmelse med mig selv. Jeg er kommet meget tættere på mig selv, og hvem jeg er.

Cellina

En oplevelse for livet.

Jeg startede på Højskolen i februar 2017.
Kvinde 55 år gammel, vægt 150 kilo, træt af livet og fyldt med sorg over tabet af min mand igennem 35 år og med hele mit livs fundament smadret. Jeg var lige så udtjent som en gammel Skoda.

Jeg have tilmeldt mig et 6 ugers ophold. Jeg skulle blot have et lille los bag i og så var jeg klar til at fortsætte vægttabet derhjemme.
Der tog jeg i den grad fejl. Vægten og motionen var det nemmeste for mig og maden var lækker og sund. Kiloene raslede af i et fint tempo.

Men der var bare ingen kontakt imellem min krop og min mentale tilstand, det gav sig udslag i angst. Jeg kunne ikke mærke min krop og var ikke i stand til at meditere el. lign.

Alle elever på skolen har fast en ugentlig samtale med en kontaktperson, men da jeg havde det skidt var de behjælpelige med at anbefale en dygtig psykoterapeut. Der gik jeg i en periode.

Mit ophold på højskolen kom derfor til at tage 7 måneder, dog med en pause i sommerferien. I starten gik dagene med Trivsel 1, Overvægtens psykologi, Kost og Sundhed, Mental Sundhed, Liv og Læring, Soft gymnastik, kreative fag og meditation.

Fast ugentlig vægtkontrol ved Klaus, der selv har prøvet at kæmpe med overvægt, hvilket er et stort plus.

Som ugerne gik rykkede jeg mig vægtmæssigt og mentalt, det sociale liv på skolen var fantastisk, mange skønne kammerater, grin, gråd, latter og nye folk kom og andre rejste.

Men hvis jeg skal koge essensen af opholdet ned til en koncentreret masse af det bedste, så er der især en helt særlig flok undervisere, der titter frem. Deres fag har rykket alt for mig, de har givet mig livslysten tilbage. Fag som Sjælerejser (kunstterapi), Spiritualitet i hverdagen, Stjernestunder, Meditation (jeg fik det lært), Body and Mind, Livsudfoldelse, Keramik (raku), læder og verdens bedste stole Soft (der kan praktiseres uanset skavanker og vægt.
I gav mig troen på, at jeg kunne dyrke motion, at jeg havde mange kreative talenter og at jeg var god nok. Og at jeg strålede når jeg var i balance.

I den proces jeg har gennemgået har alt gået op i en højere enhed, det ene kan ikke udelukke det andet: det mentale, det musiske, motionen, det åndelige, kreativiteten og forløsningen det endelige "produkt" udført i en kreativ proces og manifesteret i et maleri, skulptur eller i en meditation.

De svære ting finder sin plads, noget forsvinder og andet forgår og noget nyt og smukt spirer frem.

Den 4. november vil jeg træde ud i virkelighedens verden igen 50 kilo lettere og jeg er klar til at grave ud til et nyt solidt fundament i mit nye liv.

Af hjertet tak til Højskolen Skærgården.
De hjerteligste hilsner Cellina

Lene

lene_holm_310

Lene - elev på Trivselslinjen

I sensommeren blev der varslet fyringer på min arbejdsplads. Jeg var en af de medarbejdere ”der blev udvalgt” til fyring. Efter 33 år på arbejdspladsen var det noget af et chok at få. Jeg blev selvfølgelig dybt ulykkelig og meget trist. Efter at have sundet mig et par dage blev jeg klar over, at der skulle ske noget for at komme videre. Hvad skulle jeg nu finde på? Min mand og jeg vendte mange ting og til sidst kom han med ideen – ”Du har altid haft lyst til at komme på højskole!” ”Ja,” tænkte jeg: ”hvorfor ikke?”

Efter at have studeret mange muligheder endte jeg med at vælge ”Skærgården”, og det har jeg ikke fortrudt.

Her var de fag og muligheder jeg havde brug for. Motion på det niveau jeg kunne tænke mig, få nye madvaner og sparring til at komme videre efter fyringen.

Det er jo herligt at starte dagen med en times gåtur i den skønne natur omkring højskolen sammen med andre. Efter turen er der morgenmad. Grød, frugt, boller, rugbrød, pålæg og hvad du ellers har lyst til. Maden er fristende og sund. Mellemmåltiderne til den lille sult er her også. Vi får 6 måltider om dagen – skønt!

Vi har timer/undervisning i løbet af dagen. Her er der mulighed for at blive klogere på livet – både ens eget og de andre kursisters. Vi undervises omkring vægt, og de aspekter, der er når man ønsker varigt vægttab – altså en livsstilsændring. Vi har masser af motion og kreativt værksted. Der er altså mange muligheder – det er bare om at gribe dem.

Som elev har jeg lært meget om mig selv. Jeg er blevet glad igen og kan atter se lysere på tilværelsen. Fået nye kostvaner og har også tabt mig XX kg. som bonus.

Hvis du har brug for et skub i den rigtige retning både kostmæssigt og personligt, vil jeg ikke være i tvivl om at tage på højskole – og Skærgården er et godt valg.

Efter 6 uger er jeg nu klar til at komme hjem og gribe de udfordringer, som der kommer fremover. Jeg sover ikke så meget mere, står tidligt op og er frisk, som jeg ikke har været længe. Det er som at ”få livet igen!”

 

Lisbeth

I forbindelse med at Lisbeth skulle afslutte sit 13 ugers ophold på højskolen, sagde hun ja til at fortælle os sin historie, som forhåbentlig kan være til inspiration for andre. Lisbeth hørte om højskolen fra en veninde, der havde været på et langt ophold, men alligevel var hun meget i tvivl, om hun ville være i stand til at være højskoleelev med alt hvad det indebærer af skema og undervisning, forpligtelser, socialt samvær med mange mennesker og meget mere.

Lisbeth fortæller selv
”Jeg er 39 år, førtidspensionist og single.

Jeg har problemer med angst, manglende selvtillid og tillid til andre mennesker, undgåelsesadfærd og ensomhed. Jeg har altid været den meget stille pige og har ikke rigtigt turdet være med til noget. I mange år har jeg følt mig forkert og kasseret, som den de andre ikke gider, og den der ikke kan noget. Jeg har godt kunnet snakke om løst og fast med andre mennesker, men jeg har ikke turdet knytte tættere relationer med nogen. Jeg har haft mange nederlag, og er først flyttet hjemmefra som 32 årig. Selvom jeg har arbejdet meget med mig selv, siden jeg var først i tyverne, har jeg alligevel haft perioder, hvor jeg har været meget tæt på at opgive livet.”

Lisbeth valgte derfor at besøge højskolen, inden hun tog beslutningen. Det var med sommerfugle i maven, men besøget blev et vendepunkt, for snakken og det at se stedet og møde nogle af de andre elever fjernede – ganske uventet – al angst og bekymring for det nye.

Selve opholdet varede tre måneder og blev med Lisbeths egne ord en rigtig god og vigtig oplevelse for hende. Bl.a. var det vigtigt at opleve sig selv som ikke-syg og at indgå i fællesskabet på lige fod med de andre elever, blive accepteret på trods af fortid og sygdom og set på som et helt ”almindeligt” menneske.

Lisbeth fremhæver, at det gode miljø, som skabes af både medarbejdere og elever, og åbenheden på skolen generelt har gjort det rart og nemt at være på højskolen. En vigtig del af højskoleånden er, at der er fokus på det gode, og at det negative bliver vendt til noget positivt. Og så betyder det rigtig meget, at der er elever i alle aldre og af begge køn, samtidig med at der er plads til meget forskellige personligheder.

Lisbeth har været elev på trivselslinjen og har derfor sammensat sit personlige skema med fokus på trivselsfagene. Det har fået mange ting til at falde på plads, så hun kunne begynde at kigge fremad og opbygge troen på fremtiden og ikke mindst tilliden til andre mennesker.

Lisbeth fortæller selv:

”Jeg har turdet gå ud over mine egne grænser, ind i mine følelser og ind i det der er svært for mig, fordi at jeg har vidst, at uanset om det var i undervisningen eller i fritiden, så ville der være én, der kunne hjælpe mig videre – uden at der ville blive set skævt til mig. Jeg har flere gange fået at vide, at jeg bare skulle sige til, hvis jeg havde brug for hjælp. Det har givet mig rigtig meget tryghed og mod til at arbejde med mig selv. Jeg tog fra højskolen med en følelse af større styrke og frihed.”

Lisbeth fremhæver i øvrigt de gode samspil mellem trivselselever og livsstilselever: ”Inden jeg startede tænkte jeg nemlig over, om livsstilseleverne ville fylde for meget i mit ophold. Men det har slet ikke været tilfældet. Tværtimod har vi kunnet lære meget af hinanden, trods vores forskellige problematikker.”

Lars

Lars: 6 uger på Trivselslinjen

Efter en periode med stress og sygemelding var Lars klar over, at han trængte til rekreation og et vigtigt element var at forlade de vante rammer derhjemme, komme ud i naturen og så møde nye mennesker. Som stressramt havde Lars efterhånden mindre og mindre mentalt overskud, og der var samtidig underskud på den sociale konto. En naturlig følge af stress. Det skulle der vendes om på, og i samarbejde med Jobcentret valgte Lars et 6-ugers selvvalgt kursus på Skærgårdens trivselslinje.

Han fortæller om forløbet:

Da jeg ankom til højskolen var jeg i en situation, hvor ”harddisken” virkelig var fyldt op, og jeg magtede ikke selv at rydde op i det mentale lager. Men dét har de forstand på på højskolen. Lige fra de første samtaler og undervisningstimer, blev jeg udfordret til at træde et skridt tilbage og se både mig selv og mine omgivelser på en ny måde. I stress-situationer bliver man nemt låst fast i gamle mønstre, men her fandt jeg ud af at spørge mig selv: Hvad kan jeg ellers gøre i denne eller hin situation?

Morgensangen var helsebringende, og når vi blev sendt ud på en walk-and-talk var det som at blive inviteret ind i noget helt specielt. Vi fik nogle meget meningsfulde spørgsmål at arbejde med, og også dét at høre andres historier, gav mig nye indsigter. Det var som at komme i boldkontakt med sit indre menneske.

Jeg mærkede tydeligt forskellen, da jeg undervejs blev ringet op hjemmefra: min trailer havde været udsat for hærværk. Hvor jeg før ville have reageret med ukonstruktiv vrede og frustration, formåede jeg at tænke: OK. Kan jeg gøre noget ved det, og hvis nej, hvad gør jeg så? Normalt ville jeg være kommet til at hænge fast i frustrationen, men her kom jeg videre uden en masse negativ energi.

Hjemme igen og hvad så?

På den måde har jeg fået en masse værdifulde indsigter, som jeg arbejder videre med herhjemme. Ikke mindst har Pia, som underviser i Billedmagi, fået mig til at få øje på et talent, jeg måske har for at arbejde med linoleumssnit. Og det betyder virkelig noget for mig. Da jeg kom hjem, havde jeg modet til at opsøge en kunstner i mit lokalområde og vise hende mit arbejde. Og hun har bedt mig om at komme igen, når jeg har nye materialer, så hun kan hjælpe mig videre i processen. Pia ramte den kunstneriske nerve, som jeg ikke vidste fandtes i mit liv. Så nu har jeg en niche, hvor jeg kommer fuldstændig i flow og glemmer tid og sted omkring mig. Og som giver mig ny energi til at tackle de udfordringer, som selvfølgelig bliver ved med at dukke op.

Jeg fortsætter også med mine morgen-gåture. Desværre har jeg endnu ikke fundet nogen at gå med, så det bliver kun ”walk” og ikke så meget ”walk-and-talk”……. Og så alligevel: De mange gode spørgsmål og sætninger fra højskolen, er stadig gode at diskutere med sig selv.

En lille forvandlingshistorie

Jeg tænker ofte på H.C. Andersens eventyr ”Den grimme ælling”. Jeg var virkelig begyndt at opfatte mig selv som den grimme ælling. Og selvom jeg bestemt godt kunne have brugt mere tid til mig selv, oplever jeg alligevel efter seks uger på højskole at flyve derfra som en svane. Nu ser jeg positivt på mig selv og mit liv.

Gensynsweekenden i maj

Jeg er allerede nu inviteret tilbage på besøg på højskolen, fordi min billedkunstlærer selv holder fernisering. Og så glæder jeg mig desuden allerede nu til gensynsweekenden i maj måned, hvor vi er inviteret til årsmøde i højskolens vennekreds.

Jette

Mit ophold på Skærgården
Af Jette Lyhne

En søndag eftermiddag i starten af januar ankom jeg til Skærgården med min cykel og oppakning og spændte forventninger. Jeg skulle være elev i 12 uger på Trivselslinjen. Jeg fik en nøgle og tjekkede ind i Hus C, mens mørket allerede var ved at falde på.

Kl. 18 skulle jeg ned i spisesalen og have mad og se det første glimt af de andre. Jeg forestillede mig et højskoleophold med en masse træning i gymnastiksalen og ude i det fri. Og jeg glædede mig til at synge hver morgen i bedste højskoletradition – det var mit første højskoleophold, selv om jeg havde haft lyst til det, siden jeg var ung.

For mig var undervisningen også vigtig, jeg havde jo meldt mig til Trivselslinjen, så jeg havde en forestilling om, at der ville være plads til fælles refleksion over livets udfordringer. Men selv om jeg havde set på hjemmesiden, at der var fag som ”Eksistens” og ”Livskundskab”, så havde jeg kun en vag idé om, hvordan det ville blive.

Skolen har tre linjer: Unge, livsstil og trivsel. Den første dag blev vi præsenteret for hinanden og spurgt, hvorfor vi havde besluttet os for et ophold på Skærgården. Livsstilsfolket syntes at være de fleste, og de havde klare, målbare mål om, hvor mange kilo om ugen, de ønskede at tabe sig. De fleste af de unge skulle også tabe sig, men ville samtidig få støtte og vejledning til at komme videre med uddannelse og job.

Vi, der havde valgt Trivselslinjen, var mindre konkrete og havde ikke målbare mål med opholdet. Vi havde måske haft stress, nogle havde haft en depression, og så ville de fleste af os også gerne i form og tabe 10-15 kg, hvis det kunne lade sig gøre. Det var også min melding. På alle tre linjer var der desuden mange, der kæmpede med sygdomme, sorger, ensomhed, træthed eller ”bare” lavt selvværd.

Skolen blander eleverne fra de tre linjer i motionstimer, fællesfag og kreative fag. Derudover kan man så vælge at følge forskellige fag som fx ”Overvægtens psykologi” og ”Krop og kost” eller ”Trivsel”. Så pludselig travede jeg en tur med en 20årig eller spillede hockey med en skøn blanding af unge og voksne. Vi delte tanker om livet eller om det motiv, vi havde på vores lærred. Vi snakkede, vi havde det sjovt – og jeg behøvede ikke være ”forældre”.

I begyndelsen følte jeg mig meget privilegeret, fordi nogle havde haft langt større modgang i tilværelsen end mig. Jeg har en dejlig familie, vi er alle sammen raske, jeg har haft et spændende arbejdsliv, og nu får jeg efterløn og kan gøre, hvad jeg vil, tage på højskole fx.

Ok, alt var dog ikke rosenrødt, heller ikke for mig. Da jeg var i midten af halvtredserne gik jeg – som så mange andre – ned med stress og en efterfølgende depression. Jeg mistede mit gode arbejde, og de sidste fem år af mit arbejdsliv var en hård kamp. Efterlønnen frelste mig fra at gå ned igen. Da jeg forlod arbejdsmarkedet som 60årig var det en stor befrielse, men også en stor omstilling, som kom noget tidligere, end jeg havde forestillet mig.

Da jeg skulle i gang med min tredje vinter som efterlønner var det begyndt at gå op for mig, at aftenskolekurser ikke kunne udfylde mit nye liv. Jeg var begyndt at se mere fjernsyn, spise mere og føle mig mere træt, og vinteren virkede uoverkommelig. De to første år opretholdt jeg et motionsprogram, men jeg var ved at gå i stå. Jeg havde også søvnproblemer, og kroppen blev stædigt ved med at ”huske” sin stresstilstand.

Jeg havde en ubestemmelig følelse af, at jeg havde brug for i en periode at blive løftet ud af mit hverdagsliv, som var ved at blive lidt for ”lille”. Så begyndte jeg at kigge efter højskoler på nettet. Men livsstilshøjskoler og pensionisthøjskoler var ikke det, jeg søgte.

En enkelt højskole skilte sig ud: Familiehøjskolen Skærgården, på kanten af heden, syd for Herning. Dét med heden lød godt. Det med ”familiehøjskole” lød måske ikke helt som mig: en 62årig stress-slidt efterlønner ”under rekonstruktion”.

Men de tilbød en Trivselslinje med start allerede den 8. januar. I den ellers så trælse vintertid i januar og februar.

”Er du i en fase af dit liv med forandringer”, stod der – ja, det var jeg da i høj grad. Der blev endda nævnt overgangen fra arbejdsliv til seniortilværelse. Jeg følte mig straks omfattet. Da jeg så, at der var motion og bevægelse, ude og inde, hver eneste dag, vidste jeg, at det var mig.

Nu – efter 12 uger - kan jeg konstatere, at alle mine forventninger er blevet opfyldt, plus nogle flere, som jeg ikke vidste, jeg havde. Jeg har gået 25 km to gange, cyklet mange dejlige ture, malet mit livs bedste billeder og lært nye, gode sange. Jeg har fået gode og holdbare kost- og motionsvaner, og jeg sover dejligt om natten. Jeg har fået – og givet – inspiration, venskab og anerkendelse fra og til vidt forskellige mennesker, som jeg ellers aldrig ville have mødt. Jeg er blevet overrasket igen og igen over at møde seje, kloge og ukuelige mennesker, også når jeg ikke ventede det. Mine fordomme har ikke overlevet mødet med virkeligheden. Gyldne stunder har jeg haft, med bondekonen fra Viborg, frisøren fra Næstved, skibskokken fra Marstal og bageren fra Skjern. Med pensionister fra min egen generation og med unge på alder med mine børn. Med mennesker med mærker på krop og sjæl fra jobbet, krigen eller trafikken, eller selve livet.

Dette menneskelige fællesskab, skolens unikke rummelighed og den helt utrolige stab, som arbejder på skolen, har gjort det muligt for mig at mærke kernen i mig selv. Dét, som er mig, når jeg ikke udfylder roller i arbejdslivet og i familien. Jeg har opdaget, at jeg er både stærkere og svagere, end jeg troede og vidste, og på andre måder, end jeg var klar over.

I tre måneder har jeg haft mulighed for at arbejde med alt det i mig selv og i fællesskabet, i undervisningen, motionen og de kreative aktiviteter, som giver energi, glæde og lyst.
Ja, trivsel.

Og så er jeg da for øvrigt blevet 20 cm mindre omkring taljen! Juhuu!

Lene

Højskoleophold - Lene Jacobsen

Inden højskoleopholdet var jeg gået ned med stress eller det vil sige det erkendte jeg ikke på det tidspunkt - jeg var “sygemeldt” i 14 dage og fik lidt psykologhjælp og så sprang jeg ellers på hesten igen. Jeg var jo ansvarlig for en arbejdsplads med 350 medarbejdere og kunne ikke være den som var sygemeldt. Jeg skulle bare lige tage mig sammen, så blev det nok godt igen.

Som året gik, forsvandt mit engagement og min motivation mere og mere dag for dag. Jeg havde ellers aldrig været ked af at skulle på arbejde - pludselig skulle jeg virkelig hive mig afsted. Alle mine kræfter gik til at være på arbejdet, og jeg holdt op med at dyrke motion og var ikke meget værd derhjemme.

Så i slutningen af året havde jeg bare lyst til at løbe langt væk - væk fra alting - ud på en øde ø og gemme mig. Nå men hvor finder man sådan en øde ø? Jeg gik igang med at søge på nettet og faldt så over Højskolen Skærgårdens hjemmeside. Her kunne jeg læse, at man kan få et 6 ugers ophold på enten trivsels- eller livsstilslinien. Ja uden motion og med stress i kroppen var der jo også røget nogle kilo på, og her kunne jeg så få gjort noget ved det fysiske. Derudover var det jo overskueligt at bede om 6 ugers orlov - det svarer til en lang ferie, hvor tingene på arbejdet kan uddelegeres så længe. Alt i alt så måtte dette være mit bud på en øde ø. Mit mål for opholdet var at få min negative cirkel vendt til en positiv - dvs. ved at få gang i god kost og motion ville jeg få mere energi til arbejde og familie igen.

Jeg fik alt arrangeret - fik orlov, fik tilmeldt mig til perioden i april/maj og fik gjort klart på arbejdet. Jeg var meget spændt på hvad det var for en type mennesker, jeg skulle være sammen med. Jeg kender jo ingen i min alder (46 år), som tager på højskole.

Jeg blev kørt til højskolen påskesøndag med en taske tøj og min cykel. Der var samling i spisesalen, og vi kiggede alle nysgerrigt på hinanden. Hurtigt kunne jeg se at der var der ihvertfald nogle stykker i min egen alder. Jeg blev indkvarteret i hus B, fik tilknyttet en kontaktlærer og ret hurtigt lavet mit personlige skema for ugens undervisning. En rigtig god blanding af teori, praktik og ikke mindst tid til bare at være mig. Mit fokus var helt klart på kost og træning, så der kunne vises et vægttab.

Hvordan gik det med mit vægttab?

Jeg tabte mig, men det jeg fortæller om fra højskolen i dag er timerne, hvor vi drøftede trivsel, morgensangen, gåturen, turen i teatret, foredragsaftenerne, mindfullness. En ny verden åbnede sig for mig, og i slutningen af opholdet havde jeg det så godt fysisk og psykisk at jeg var helt på toppen. Min datter sagde “Mor jeg tror du har fundet dig selv”, mine venner sagde “gløden i dine øjne er kommet frem igen, hvor ser du glad ud”.

Hvem er det så der tager på højskole?

Vi hørte hinandens historier og årsager til at komme på højskolen. Det viste sig, at vi stort set var inden for 3 kategorier:

Årgang 20+ som ikke helt har fundet ud af, hvor livet skal gå henad.

Årgang 40+ som af mange forskellige årsager trænger til at få batteriet ladet op.

Årgang 60+ som skal have fundet en ny form på livet efter arbejdslivet er slut.

En forrygende blanding af mennesker som alle kunne give hinanden noget. Mennesker som kom ind ad døren med let bøjede hoveder og som tog derfra med højt humør og livsglæde. Alle burde give sig selv en periode i livet hvor de kigger indad og mærker efter. Det har for mig været den bedste investering, jeg nogensinde har lavet.

Indkvartering

img_8485

Indkvartering på højskolen foregår i et af vores fire elevhuse, hvor du får eget værelse med bad og toilet. Dermed har du mulighed for at trække dig tilbage fra det sociale liv, når du har brug for det. Du kan læse mere om det fælles liv på højskolen under menuen Livet på højskolen ovenfor.

Fuldtids- eller dagelev

På Trivselslinjen kan du vælge mellem at være fuldtidselev eller dagelev.

Som fuldtidselev har du dit eget værelse med toilet og bad samt adgang til vaskefaciliteter, te-køkken, fjernsynsstue mv. Undervisningen, ture og alle måltider er inkluderet i prisen. Som fuldtidselev har du rig mulighed for at nyde godt af det sociale liv om aftenen og i weekenden.

Som dagelev bor du i dit eget hjem og møder ind til morgensamlingen på højskolen kl. 8.30 alle hverdage. Efter morgensang- og motion modtager du undervisning hen over dagen. Undervisning, ture og det varme middagsmåltid samt formiddags- og eftermiddagsforfriskning er inkluderet i prisen.

Langt de fleste elever på højskolen er fuldtidselever.

Vil du gerne vide mere om Højskolen Skærgården?

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere info